Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

مجتمع تجاری درمانی و پارکینگ طبقاتی مشیریه ( مریم )

پروژه تجاری درمانی مشیریه از حدود 5 سال پیش کلنگ زنی شد و عملیات گودبرداری بطورکامل انجام گردید ، اما بدلایل نامشخصی این پروژه طی چند سال اخیر متوقف مانده است  که بنظر می رسد طبق معمول نبود بودجه مهمترین علت متوقف ماندن طرح باشد.
خوشبختانه این پروژه نیز بعنوان یکی دیگر از پروژه های مشارکتی شهرداری شیراز در سال جاری ارائه شده است و امید هست که با جذب سرمایه گذار ، ساخت آن دوباره شروع شده و به سرانجام برسد.

کاربری : تجاری ، درمانی و پارکینگ
مساحت زیربنا : 30000 متر مربع
آدرس پروژه : انتهای خیابان برق ، نبش اداره برق
سرمایه گذاری : 130 میلیارد ریال31 مرداد 90 .

0 نظرات:

خطایی در این ابزارک وجود داشت