Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

پارک و کمپ نوروزی زیبا شهر

شهرک زیباشهر شیراز ، نخستین شهرک شیراز از سمت اتوبان شیراز - مرودشت می باشد که بدلیل نزدیکی به کمربندی شیراز و همچنین گذر تمامی مسافران شیراز از سمت محورهای شمالی ، در معرض رفت و آمد بسیاری می باشد. زیباسازی این شهرک و ساخت پارک و کمپ بزرگ نوروزی  از سال گذشته شروع شده است. بنا بر اعلام مهران بهرامی نژاد ، سرپرست شهرداری منطقه 3 شیراز ، این کمپ در سال جاری و در اسفندماه به بهره برداری خواهد رسید تا در کنار کمپ باغ جنت ، میزبان مسافران نوروزی باشد ومسافران برای اسکان با مشکل کمتری مواجه باشند.


17 مرداد 90 .

0 نظرات: