Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

2 نظرات:

Farhad گفت...

امین جان شهر در شهر سلامت شیراز آیا سرمایه گذاری خارجی هم صورت می گیرد آیا تنها جنبه درمانی دارد و یا مراکز تفریحی و توریستی که سایر افراد هم بتوانند استفاده کنند در آن ایجاد می شود؟

امین گفت...

بله فرهادجان مطمئنا برای ساخت نیاز به سرمایه گذاری خارجی هست . درباره اون قسمت سیاحتی تفریحی باتوجه به حجم سرمایه گذاری و مساحت پروژه چنین چیزی محتمل هست.
شرح کامل پروژه
http://www.shiraz1400.com/2011/02/blog-post_21.html

خطایی در این ابزارک وجود داشت