Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی انوری

پروژه پارکینگ طبقاتی و مجتمع تجاری انوری یکی از 5 پروژه ساخت پارکینگ طبقاتی شهرداری در سال جاری می باشد که با مشارکت بخش خصوصی انجام خواهد شد.گودبرداری این پروژه بطور کامل انجام شده و با جذب سرمایه گذار از طریق اوراق مشارکت شروع به ساخت خواهد شد.

- زیربنا : 32000 متر مربع
- سرمایه گذاری : 130 میلیارد ریال
- کاربری : پارکینگ طبقاتی و تجاری
- محل پروژه : خیابان انوری


2 شهریور 90 .

2 نظرات:

ناشناس گفت...

امین جون کاکو شهرک برف فروش تو کوه دراک راست میگن میشه بزرگترین شهرک خاورمیانه ?

امین گفت...

ّرف فروشان بزرگ هست اما اینکه تو خاورمیانه اول باشه رو نمیدونم!

خطایی در این ابزارک وجود داشت