Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

معضلی به نام " راهنمایی و رانندگی شیراز "

چندیست که ماموران راهنمایی رانندگی ، برخلاف روند سالها و ماه های قبل حضوری چشمگیر بر سر چهارراه های کلانشهر شیراز دارند تا بلکه حضور فیزیکی ماموران راهنمایی رانندگی ، سدی باشد در برابر تخلفات بی شمار شهروندان قانون گریز. حضوری که بنظر می رسد چندان موثر نیست و در واقع با حضور این ماموران تفاوت چشمگیری در بهبود وضعیت ترافیکی خیابان های مرکزی شهر احساس و دیده نمی شود.

بی حوصلگی و بی تفاوتی ماموران ، عدم وجود و یا کمبود فرهنگ شهروندی در بین شهروندان و از همه مهمتر بی خیالی مسئولان شهر ، بخصوص شوراییان که تمام وقت جلسه چند دقیقه ای خود را در روزهای یکشنبه ی هر هفته به بحث و جدلهای بی مورد و شخصی که بعضا رنگ و بویی سیاسی نیز به خود میگیرد اختصاص می دهند ، باعث ایجاد وضعیتی فاجعه بار در ترافیک شیراز شده است. دور زدن های غیر مجاز ، بخصوص در محل چهارراه ها ، توقف بر روی خط عابر پیاده ، عدم توجه به چراغ راهنمایی توسط عابران پیاده و رانندگان خودروها ، توهین و بدگویی رانددگان به یکدیگر ، نبستن کمربند همگی ناهنجارهایی هستند که در پایتخت فرهنگی ایران به هنجارهایی عادی تبدیل شده اند.

ماموران راهنمایی نیز در اوج عکس العمل خود اقدام به جریمه رانندگان متخلف کرده و صد البته زیاد هم به تخلفات کاملا آشکار رانندگان توجهی ندارد ، تخلفاتی که متاسفانه کاملاعادی شده و اگر هم کسی به این تخلفات اعتراض کند ، هیچ توجهی به آنها نمی شود.

با چنین وضع فاجعه باری هیچ کدام از شهروندان نه تنها اطلاع خاصی از روند اجرایی این طرح ندارند بلکه موضع بسیار تندی نیز در برابر این طرح می گیرند و عقیده دارند که این طرح عملی نیست که مهمترین علت این وضعیت عدم اطلاع رسانی دستگاه های متولی طرح محدوده ی ترافیکی شیراز و کارنامه ی سیاه آنها در اجرای طرح های قبلی و مشابه هست که با توجه به وضعیت کنونی  به نظرمی رسد حق به جانب آنها باشد و اجرای طرح محدوده ی ترافیکی در حالیکه هیچ برنامه ای برای توجیه شهروندان ، رانندگان تاکسی و اتوبوس و همچنین افزایش خطوط و تعداد خودورها و اتوبوس های حمل و نقل عمومی اعلام نشده است همانند طرح تاکسی های خطی ، طرحی رویایی و از پیش شکست خورده است که می بایست مسوولان قبل از شروع این طرح بسیار مهم با سنجیدن تمام جوانب ، آن را اجرایی کنند تا حداقل در بهترین حالت مزایا و معایب آن با هم برابری کنند.

20 مرداد 90 .

2 نظرات:

امیر گفت...

نظرم رو فرهنگ سازی های ساده اما با سیاست و موثره، امین جان این انجمن شیراز رو اگه میشد راه بندازیم خیلی کارا میشد انجام بدیم...

Farhad گفت...

امروز من خواندم که قسمتی از مدیریت شهری به دست نخبگان شیراز اداره می شود که امیدوارم ترافیک شیراز هم جزو آن باشد

خطایی در این ابزارک وجود داشت