Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

پارکینگ طبقاتی نشاط

در ادامه روند ساخت پارکینگهای طبقاتی در شیراز و پس از افتتاح پارکینگهای هدایت و طاقانی و همچنین ایجاد پارکینگ مکانیزه انقلاب و شروع به ساخت پارکینگهای طبقاتی تندیس ، فخرآباد و خلدبرین ، عملیات ساخت پارکینگ نشاط تا انتهای تابستان آغاز خواهد شد.
دراین پارکینگ نیز هماندد پروژه های جدید پارکینگ طبقاتی ، واحدتجاری بمنظور سودآوری پروژه دیده شده است.این پارکینگ در خیابان نشاط قرار گرفته و توسط مهندسینمشاورجهان نما شهرراز طراحی شده است.


  • کارفرما : حوزه معاونت فنی و شهرسازی شهرداری شیراز
  • موقعیت : خیابان نشاط
  • مساحت : 5870 متر مربع ، زیر بنا : 60000 متر مربع
  • عملکرد : پارکینگ - تجاری
image
 6 شهریور 90 .

0 نظرات:

خطایی در این ابزارک وجود داشت