Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

بدنه سازی و نورپردازی پلها ، زیرگذرها و دیوارهای شهر

یکی از مهمترین اجزای انجام پروژه های شهری چه عمرانی و چه زیباسازی ، نورپردازی این پروژه ها می باشد که بعد سیال و خیال انگیز آنها را شکل می دهد.این نور است که فشای شهری را از دل تاریکی بیرون می کشد و به این شکل ، نورپردازی را میتوان خلق دوباره ی فضا از دل تاریکی دانست.
در طول سالهای اخیر ، نورپردازی پروژه های شهری پیشرفت بسیاری داشته است که این امر نیز در پروژه های کلانشهر شیراز بوضوح قابل مشاهد می باشد.اولین نورپردازی ، در سال 1382 و در محوطه ی تاریخی دروازه قرآن با همکاری شرکت شید انجام گرفت و رفته رفته به سایر میدان ، دیواره های شهر ، زیرگذرها ، پل ها و بزرگراه ها نیز گسترش یافت. در این پست تعدادی از پروژه های نورپردازی شهرداری شیراز که در سالها و ماههای اخیر انجام شده معرفی می گردند ، ضمن اینکه نورپردازی پروژه های بزرگ شیراز مانند بزرگراههای آرین و کوهسار و تونلهای ایمان و کوهسار ، با توجه به موقعیت جغرافیایی آنها میتوانند باعث ایجاد نماهای بصری بسیار زیبا شود که مطمئنا چنین اتفاقی همزمان با افتتاح پروژه ها رخ خواهد داد.


25 تیر 90 .

0 نظرات: