Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

مجتمع تجاری- تفریحی- فرهنگی سعدی شیراز ، پیشرفت تا تیرماه 90

پروژه سعدی شیراز با پیشرفت 25 درصدی در خیابان عفیف آباد در حال ساخت می باشد ، این پروژه در 3 ماه اول سال 1391 به بهره برداری خواهد رسید.
روند ساخت پروژه از سرعت مناسب و بالایی برخوردار است.
14 تیر 90 .

0 نظرات:

خطایی در این ابزارک وجود داشت