Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

تخریب بنای تاریخی مدرسه خان در شیراز

در ادامه ی روند رو به رشد تخریب و نابودی امکان تاریخی کشور ، اینبار نوبت به مدرسه ی تاریخی خان شیراز رسیده است ! هر چند که مسوولان از اختصاص اعتبار برای بازسازی این مدرسه سخن می گویند ، امیدواریم که این کار نوشدارو پس از مرگ سهراب نباشد!


5 مرداد 90 .

0 نظرات: