Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

پروژه های عمرانی هدف 90 شهرداری شیراز

***برای لود شدن سریعتر تنها 1 پست اخیر نمایش داده می شود ، برای مشاهده سایر پست ها از منوی سمت چپ ، به مطالب گذشته مراجعه کنید***

کلانشهر شیراز از شکل سنتی خود فاصله گرفته و با ایجاد تقاطع های غیر همسطح ، تونلها و بزرگراه های جدید توسط شهرداری و ساخت مجتمع های عظیم تجاری، اداری و صنعتی توسط بخش خصوصی نظیر مرکز تجارت جهانی ایران ، مجتمع خلیج فارس و مجتمع بزرگ صنعتی پارسیلا که بزرگترین مرکز تولید مواد غذایی در خاورمیانه هست ، رفته رفته به جایگاه واقعی خود در سطح کشور نزدیک شده و به شهری مدرن ، سرسبز و با نشاط برای زندگی شهروندانش تبدیل می شود.
در این راستا ، شهرداری شیراز از سال 1387 به کمک شورای سوم شهر شیراز ، مجموعه ای از پروژه های عمرانی را در غالب تعدادی پل ، بزرگراه ، تونل و پروژه های فضای سبز تحت عنوان " پروژه های هدف 90 " تعریف و شروع به اجرا نمود.در این پست قصد دارم به بررسی پیشرفت پروژه های عمرانی هدف 90 شهرداری شیراز در فاصله 2 سال مانده به پایان زمان اجرای آنها بپردازم.

*** تقاطع سرداران – ساحلی ، تقاطع نصر- سرداران ، تقاطع سرداران – بزرگراه رسول اعظم ، تقاطع سرداران – فضیلت شمالی ( تونل فضیلت ) ، تقاطع دلگشا – سرداران و بزرگراه رسول اعظم.
این 5 تقاطع همگی در شرق شیراز و در مسیر بلوار سرداران قرار دارند که با ساخت آنها این بلوار تبدیل به بزرگراه خواهد شد که هم اکنون شامل 3 باند تندرو و 2 باند کندرو در هر یک از طرفین می باشد که از پل غدیر شروع شده و تا بلوار کوهپایه ادامه دارد. ** عملیات ساخت تقاطع سرداران – ساحلی از یک ماه پیش شروع شده و تا مهرماه 1389 طول خواهد کشید که شامل یک زیرگذر از سمت ساحلی خواهد بود که عملیات خاکبرداری آن شروع شده است. ** تقاطع نصر - سرداران که عملیات ساخت آن از سال 1387 شروع شده و طبق اعلام شهرداری تا پایان امسال قابل بهره برداری خواهد بود.این تقاطع شامل یک پل بر روی بلوار سرداران و یک زیر گذر از طرف بلوار نصر است و همچنین در محل اجرای تقاطع سرداران – بزرگراه رسول اعظم دارای یک دوربرگردان است. ** تقاطع سرداران – بزرگراه رسول که شامل یک پل برای ایجاد راه دسترسی از این بزرگراه به بلوار سرداران است و در سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. ** تقاطع سرداران – فضیلت شمالی که شامل یک پل شبدری شکل خواهد بود که باعث ایجاد راه دسترسی از تونل فضیلت به بلوار فضیلت شمالی و همچنین این دو مسیر به بلوار سرداران و بالعکس خواهد شد.برای این پل تا کنون 23 میلیارد ریال هزینه شده است که براورد کل هزینه 6 میلیارد تومان است و این پل نیز در سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. ** تقاطع سرداران – دلگشا که در مرحله طراحی قرار دارد ** بزرگراه رسول اعظم که در تابستان گذشته به بهره برداری رسید و باعث ایجاد دسترسی سریع از بلوار سرداران به میدان نصر و کاهش بار ترافیکی بلوار نصر شده است.


*** تقاطع دفاع مقدس : این تقاطع شامل یک پل فلزی است که بلوار زینبیه را به بلوار دفاع مقدس متصل خواهد کرد. برآورد تقريبي هزينه اجرائي طرح: 12,113,130,000 ریال است و در مرحله شمع گذاری و ساخت پایه های آن قرار دارد. با اجرای این طرح ترافیک این تقاطع از بین خواهد رفت.این پل ، اولین پل فلزی شیراز است.

*** تقاطع باهنر – امیر کبیر : این تقاطع شامل یک زیرگذر شبیه به زیرگذر قصردشت – زرگری خواهد بود که بلوار باهنر جنوبی را به باهنر شمالی متصل خواهد کرد و باعث کاهش چشمگیر ترافیک آن منطقه خواهد شد. برآورد تقريبي هزينه اجرائي طرح:13,113,130,000 ریال است و در سال آینده به بهره بردرای خواهد رسید.

*** پل خلیلی : این پل از سری پلهایی است که بر روی رودخانه خشک شیراز قرار دارند و خیابان قصردشت را به بلوار چمران متصل کرده است. فاز اول این پل در تابستان گذشته به بهره برداری رسید و فاز دوم آن که باعث بازدهی کامل این پل خواهد شد با تملک و تخریب چند خانه و ایجاد راه دسترسی مستقیم به بلوار چمران میسر خواهد شد.

*** تقاطع چمران – مطهری :
برآوردکل هزینه:000/000/000/50ریال
درصد پیشرفت فیزیکی :10%
اهداف طرح :
روانسازی ترافیک درمحل تقاطع بلوار شهید چمران باپل مطهری وحذف چراغ راهنمایی
مشخصات پروژه :
1. احداث یک زیرگذر با 5 مسیر حرکت شامل سه مسیر جهت حرکت از شرق به غرب بلوار چمران و دو مسیر حرکت از سمت غرب به شرق
2. احداث یک لوپ برگشتی بعد از ورودی چوگیا دارای 4 خط عبوری رفت و برگشت جهت تأمین حرکات گردش به چپ مطهری به چمران و ابیوردی به مطهری
3. احداث کنارگذر موقت در ضلع شمالی رودخانه خشک شیراز جهت کمک به روان سازی ترافیک در مدت زمان اجرا


*** تقاطع دکتر حسابی : باتوجه به بارترافیکی ایجادشده برروی مسیرورودی شهر از طرف بزرگراه شیراز -سپیدان به میدان میرز
ای شیرازی به دلیل وجود شهرک اقماری و همچنین درجهت اتصال بزرگراه آیت ا.. حسینی الهاشمی (وحدت) به این مسیر و ادامه آن با بزرگراه آرین در جهت کاهش بارترافیکی و حذف تقاطع وروانی ترافیک دراین محدوده این پروژه تعریف گردیده است .
مشخصات پروژه :
تقاطع به صورت شبدری کامل با 4 عدد لوپ و راستگرد ها اجرا میگردد
پل به صورت 3 دهانه به اندازه های 24 متر – 36 متر – 24 متر به صورت تیرهای پس کشیده اجرامیگردد که برای اولین بار از این تکنیک د رپروژه های پلسازی در شیراز استفاده شده است .
عرض عرشه پل برابر با 6/17 متر با چهار خط عبور میباشد . کوله بصورت باز وبا پی های عمیق میباشد .
این پل در سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

*** بزرگراه وحدت : این بزرگراه از بلوار میرزای شیرازی ( شمالغرب شیراز) شروع شده و پس از طی 6 کیلومتر به کمربندی شیراز در جنوب غرب شهر خواهد رسید. این اتوبان شامل 3 باند تند رو و 2 باند کند رو برای

دو مسیر شمالی و جنوبی است.در میان بزرگراه یک پل 200 متری ساخته شده که دارای ارتفاع 24 متر از سطح زمین است. این بزرگراه در هفته دولت به بهره برداری رسید.هزینه اجرای این طرح 120 میلیارد تومان بود.

*** تقاطع های کمربندی – بزرگراه وحدت ، کمربندی - شهرک بهارستان ، کمربندی – بزرگراه خلیج فارس : این سه تقاطع توسط وزارت راه در حال ساخت هستند و مربوط به پروژه های هدف 90 نیستند . هر سه بصورت شبدری و به ترتیب در جنوب غرب ، جنوب و جنوب شرق شیراز قرار دارند. تقاطع های کمربندی – بزرگراه خلیج فارس و کمربندی – بهارستان از پیشرفت بهتری نسبت به تقاطع کمربندی – وحدت دارند و همگی باید تا قبل از پایان سال 1390 به بهره برداری برسند.

*** تقاطع بلوار احمد بن موسی (ع) – بلوار ابوذر غفاری : این دو بلوار به وسیله یک پل به یکدیگر متصل شده اند. این پل در سال گذشته ، بعنوان نخستین پروژه از پروژه های عمرانی هدف 90 شهرداری شیراز به بهره برداری رسید.

*** تقاطع ساحلی – فضیلت ( زیرگذر رمضان ) : این تقاطع بصورت یک زیرگذر بوده است که در هفته دولت به بهره برداری رسید .

*** بزرگراه آرین :
اهداف طرح :
ایجاد و تکمیل رینگ دور شهر و اتصال به تونل ایمان از طریق اتصال به کمربندی غرب شیراز و بزرگراه وحدت
مشخصات پروژه :
خاکبرداری 36000 متر مکعب - خاکریزی 30000 متر مکعب - زیر سازی 400000 متر مربع - آسفالت 400000 متر مربع - اجرای دیوار سنگی 5000 متر مریع
این مسیر به طول 4.8 کیلومتر از محل تقاطع بهشتی آغاز شده و در محل روستای منصور آباد خاتمه می یابد عرض این مسیر 60 متر میباشد که شامل 6 متر رفوژ در وسط و در هر طرف دارای یک باند سه خطه تند رو و یک باند دو خطه کندرو میباشد که با یک رفوژ 2 متری از یکدیگر جدا شده اند. در طرفین این مسیر 30 متر فضای سبز در نظر گرفته شده است.
این مسیر دارای 4 پل بزرگ به شرح زیر میباشد :
1. پل تقاطع انجیره : دو دستگاه پل یک دهانه 24 متری بتنی ساده به عرض عرشه 5/27 متر
2. پل تقاطع شهرک آرین : دو دستگاه پل یک دهانه 24 متری بتنی ساده به عرض عرشه 5/27 متر
3. پل رودخانه نهر اعظم : دو دستگاه پل سه دهانه 20 متری بتنی ساده به عرض عرشه 5/27 متر
4. پل تقاطع بزرگراه آرین با کمربندی : دو دستگاه پل سه دهانه 25+36+25 متری بتنی پس کشیده با کوله باز به عرض عرشه 4/17 متر
این بزرگراه تا سال 90 به بهره برداری خواهد رسید.

*** بزرگراه کوهسار مهدی : این بزرگراه از انتهای بلوار جمهوری شروع شده و با گذر از اراضی پشتی صداسیما و دانشگاه و عبور از تونلهای دوقلو کوهسار مهدی و ایمان شمالی به بزرگراه آرین و نهایتا به بزرگراه وحدت و میدان قصردشت متصل خواهد شد.هزینه این ساخت این بزرگراه بین 130 تا 150 میلیارد تومان خواهد بود.در پایان سال آینده افتتاح خواهد شد.
مشخصات پروژه :
طول مسیر 10800 متر با احتساب تونل کوهسارمهدی وعرض مسیر باحریم فضای سبز 65 متر شامل سه باند تندور و به عرض 5/13 متربا رفوژمیانی باعرض 6 متر ودوباند کندرو ورفوژ جداکننده مسیر تندروباکندرو وپیاده روهای طرفین
حجم خاکبرداری وسنگ برداری 000/410/1 مترمکعب – حجم خاکریزی 000/570 مترمکعب
سرعت طرح 105 کیلومتر درساعت

*** تونل دوقلو ایمان شمالی : حفر این تونل در سال گذشته به پایان رسید .
مشخصات پروژه :
تونل دوقلو – طول هر رشته تونل بااحتساب ترانشه ها 400 متر - هرتونل شامل سه خط عبور – شیب کـف تونل 2% - سطح مقطع تونل درهنگام حفاری 124 مترمربع – سطح مقطع تونل پس ازعملیات لاینینگ 103 مترمربع – عرض خالص کف تونل 3/15 متر – عرض سواره رو 5/10 متر - حجم تقریبی خاکبرداری ترانشه ها 000/42 مترمکعب – حجم حفاری تونل ها 000/71 مترمکعب –
حجم بتن ریزی 000/16 مترمکعب – سرعت طرح 80 کیلومتر درساعت

*** تونل دوقلو کوهسار مهدی : یک هر تونل دارای 1 کیلومتر طول هستند و تا شش ماه آینده به صورت کامل حفر خواهند شد.پیشرفت این طرح هم اکنون 50 درصد است.

*** تونل سعدی : در حال حاضر 40 تا 45 درصد از حفاری پروژه تونل سعدی انجام شده و 300 متر از 550 متر تونل فوق حفاری شده وتاکنون 7/3 میلیارد تومان برای آن هزینه شده است. این تونل در صورت تامین اعتبارات لازم تا پایان سال تکمیل خواهد شد.

*** تقاطع های در حال طراحی
** پل های 3 طبقه
به دلیل اجرای عملیات قطار شهری کلانشهر شیراز در میدان ولیعصر ، چهاراه معالی آباد و میدان احسان ، آغاز عملیات پلسازی در این مکانها به پایان عملیات مترو بستگی خواهد داشت.اما طبق گفته ی خیراندیش ، معاون شهردار شیراز عملیات ساخت نخستین پل های سه طبقه شهرداری شیراز در سال آینده در میدان احسان و چهاراه معالی آباد آغاز خواهد شد.
*** تقاطع غیر همسطح دروازه قرآن
*** تقاطع غیر همسطح میدان قصردشت
*** تقاطع غیر همسطح چهاراه غدیر ( مصدق )
*** تقاطع غیر همسطح ستار خان
*** تقاطع غیر همسطح میدان مطهری
*** تقاطع غیر همسطح باهنر – رحمت
*** تقاطع غیر همسطح بلوار رحمت – قائم
*** تقاطع غیر همسطح باغ صفا ( نشاط )
*** تقاطع غیر همسطح رضوان
*** تقاطع غیر همسطح سرداران - بوستان
نظر شما چیست ؟ به نظر شما ترافیک حال حاضر شیراز با اجرای این پروژه ها کمتر خواهد شد و پروژه های تعریف شده در زمان معین به بهره برداری خواهد رسید؟
نوشته شده توسط امین در ساعت 12:58 دقیقه روز شنبه دوم آبان 1388.

24 نظرات:

باباجون شیرازی گفت...

سلام
انشا الله وقتی این پروژه ها به بهره برداری رسید باید یک تور شیراز گردی برپا کنی تا دسته جمعی از این پروژه ها دیدن کنیم صبح بعد از خوردن آش شیراز حرکت کتیم واز پروژه8 ها دیدن کنیم قبل از ظهر نیز پالوده شیراز سپس نهار ظهر را در سپیدان صرف کنیم و نهایتا آخرشب بعد از زیارت سعدی و حافظ وگرفتن فال حافظ تور را بپایان برسانیم

باباجون شیرازی گفت...

اصلاح میکنم :
از پروژه ها دیدن کنیم

shirazi گفت...

salam mail zadam

داستانک گفت...

سلام و درودبر توای همشهری
من هم شیرازی هستم
داستانهایم را بخوان و نظرت را بگو

داستانک گفت...

فراموش کردم که بگویم از وبلاگ باباجون شیرازی وارد وبلاگ خوب و دوست داشتنی شما شدم
اطلاعات عمرانی درجه یک را توی وبلاگت گذاشتی آدم سر شوق میاد

ح گفت...

گزارش جالبی بود...ولی این پارسیلا یه خورده تو چشم می زنه...نه توی شیرازه و نه به این همه پروژه ی عمرانی مرتبطه به نظرم...

مدیر وبلاگ گفت...

ح عزیز پارسیلا که تو شهرک صنعتی بزرگ شیراز هست و اون قسمت هم یک مقدمه بود که پیشرفت شیرازو در زمینه های مختلف نشون می داد.

امین گفت...

کلی حال کردم

امین گفت...

در مورد او سوء تفاهم هم باید بگم ناراحت که نشدم هیچ خوشحال هم شدم.یه چیزی رو باید هممون بگیم تا پخش بشه.
راستش تقصیر خودم بود.آدم وقتی آپ میکنه باید خبر بده.
:-)

ح گفت...

فکر کنم یکی توی وبلاگ شیرازسیتی گفته بود پارسیلا توی کازرونه...شایدم من اشتباه کردم...ولی کلا به نظرم وسط این متن توی چشم می زنه...

ح گفت...

من اشتباه کردم...اون شهرک صنایع غذایی بود که قراره توی کازرون باشه...پارسیلا شیرازه..

سیاوش2926 گفت...

قطعآ در صورت ساخت این پروژه ها چهره ی شیراز کاملآ عوض میشه و مشکلات ترافیکی بسیار کم میشه.دقیقآ شیراز نیاز به چنین طرح هایی به صورت ساخت ضربتی و سریع داره.ولی متأسفانه فکر نکنم تا پایان 90 تموم بشن.فقط انتهای نوشته ی سایت از 10 تا تقاطع غیرهمسطح نام برده شده که حتی کلنگشون هم زمین نخورده که تعداد قابل ملاحضه ای هم هستن.من که امیدوارم کار سرعت بگیره وگرنه...

shirazi گفت...

سلام ممنون که راهنماییم کردین.حالا اگه بتونم میخوام به جای وبلاگ تبدیل به سایت کنم

ناشناس گفت...

www.aitabrizim.blogfa.com
خوشحال میشم تبادل لینک داشته باشیم

ناشناس گفت...

خيابانهاي تنگ شهري با بافت فرسوده
اين است خصوصيات شهر شيراز نه اين چيزهاي الكي كه براي خودتون مي بافين و مي نويسين

ناشناس گفت...

خيابانهاي تنگ شهري با بافت فرسوده
اين است خصوصيات شهر شيراز نه اين چيزهاي الكي كه براي خودتون مي بافين و مي نويسين

مدیر وبلاگ گفت...

دوست گرامی این برداشت ما مربوط به چندین سال فبل شیراز هست و همانطور که در تصاویر نیز مشاهده میکنین بزرگراه ها و راه های دسترسی جدید شکل شهر رو بکلی تغییر داده و خواهد داد.

MAHYARexplorer گفت...

salam khoob bood
PARSILA daghighan kenare pole zarghoon hast....
va kheili kheili bozorgeh!

bonyan گفت...

Aghaye na shenas:
Kamelan moshakhase ke shoma haddeaghal 12 13 sale shiraz nayumadin ya age umadin joz jonube shahr jaye dge naraftin,albate garche ke fekr nakonam jonub ham rafte bashin magar az bushehr umade bashin,chon hatta hich kodum az vorudiaye shahr tang va farsude nis joz male bushehr!
x

ناشناس گفت...

www.tabrizemodern.blogfa.com
خوشحال میشم تبادل لینک داشته باشیم

ناشناس گفت...

http://tabrizemodern.blogfa.com/
دوستان با مطالب دست اول به روزم
خوشحال میشم سر بزنین

ح گفت...

مهیار خیلی خیلی بزرگ یعنی چقدر؟!...عددش رو بگو...

مسعود تبريزلي گفت...

سلام عالي بود

ناشناس گفت...

پل 3طبقه واقعا در دروازه قرآن نیازه.در ضمن کاشکی رودخانه خشک زودتر سروسامان پیدا کنه