Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

شیراز و شیرازی در فیس بوک!

با توجه به محبوبیت و عمومیت سایت فیس بوک ، در این پست تصمیم گرفتم که صفحات معروف و پرطرفدار مربوط به شیراز رو معرفی کنم :

Shirazia : پرطرفدارترین صفحه مربوط به شیراز که مختص شیرازیهاست با حدود 26000 عضو. بهتون پیشنهاد میدم که حتما در اون عضو بشین و بیشتر از همیشه فعالش کنین.

Shiraz-Iran : صفحه ای درباره شیراز با توضیحات انگلیسی با بیش از 16000 عضو.

شیراز : در توضیح این صفحه آمده است : برای آنان که شیراز را دوست دارند .For those who love SHIRAZ
این صفحه دارای حدود 16000 عضو می باشد.


شب های شیراز  : مخصوص شیرازیهایی که به شب نشینی عادت دارند!!!
محفل شیرازی : درباره این صفحه نوشته شده است : من دیده ام تمام جهان را به چشم خویش '''' شـیراز از تمام جـهان دلگشاتـر است. تعداد اعضای این صفحه حدود 1900 نفر هست.


I love Shiraz : صفحه ی عاشقان شیراز! 
شیرازیوی باحال !  : در اصل نام این صفحه بشدت تردید وجود داره !!! ( دلیلشو خودتون بهتر می دونین ;) ) 

Shiraz : صفحه ای دیگر با نام شیراز که حدود 2000 عصو داره .


Shiraz.Drifters : صفحه ی دریفترهای شیراز که پاتقشون پیست " شهر " در شهرک گلستان هست.
شیراز ، شهر راز: با حدود 500 عضو


اخبار شیراز  : صفحه ی اخبار شیراز که گاهی از شیراز1400 هم در خبررسانی سبقت غیرمجاز میگیره!!!

اخبار ورزشی شیراز : آخرین وضعیت ورزش شیراز و فارس

صفحه مجتمع عظیم خلیج فارس ، بزرگترین مجتمع تجاری جهان صفحه رسمی رستوران هفت خوان صفحه پیست اسکی پولادکف   دوستان شیرازی من ، اگه صفحه ای رو میشناسین که اطلاعات مفیدی داره و شخصی نیست و درباره شیراز هم هست حتما معرفی کنین تا اضافه کنم.


12 تیر 90 .

0 نظرات:

خطایی در این ابزارک وجود داشت