Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

کلانشهر شیراز ، پیشرو در گسترش فرهنگ دوچرخه سواری

پس از افتتاح آزانس های کرایه دوچرخه در 3 سال اخیر و افتتاح پیست های دوچرخه سواری در نقاط مختلف شهر شیراز نظیر پیست بهارستان درشهرک بهارستان  و در جنوب شیراز و همچنین پیست دوچرخه سواری در حاشیه ی خیابان ساحلی در منطقه هفت ، پیست دوچرخه سواری خیابان محراب نیز در مجاورت پارک حاشیه ای این منطقه به زودی به بهره بردای خواهد رسید که جا دارد مسئولین با تبلیغات بیشتر در این زمینه و ترغیب شهروندان به استفاده از دوچرخه بخصوص در مسیرهای کوتاه و پر رفت و آمد ، در راستای پرورش هر چه بیشتر این فرهنگ تلاش کنند چرا که با توجه به غنای فرهنگ و تاریخ شهر شیراز ، چنین حرکاتی اگر همراه با حمایتهای نهادهای مختلف نظیر شهرداری باشد مطمئنا تاثیر بسزایی در استقبال از سوی شهروندان بمنظور استفاده از دوچرخه در سطح شهر خواهد داشت تا بدین صورت کلانشهر شیراز همچنان درصدر راه اندازی ایستگاه اهی کرایه دوچرخه و همچنین استفاده شهروندان از آن باشد.

جا دارد مسئولین شهری با استفاده از دوچرخه برای حضور در محل کار خود هرچند بصورت یکروز در هفته یا ماه به فرهنگسازی هرچه بیشتر این امر کمکرسانی کنند.25 تیر 90 .

0 نظرات: