Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

اقدام جالب شهرداری ، جابجای فضای سبز و درختان موجود در محل پروژه ی پارکینگ خلدبرین

شهرداری شیراز در اقدامی بسیار شایسته و صدالبته امیدوار کننده اقدام به جابجایی فاضی سبز و درختان نخل موجود در محل ساخت پروژه ی پارکینگ طبقاتی خلدبرین در مقابل ساختمان شهرداری منطقه یک نمود که جا داره از بانیان این امر که توجه ویژه ای به فضای سبز داشتن تشکرکنیم.
همچنین ، همنطور که در طرحها مشخص هست ، در طراحی این پارکینگ زیبا از فضاهای سبز نیز استفاده شده است.

13 شهریور 90 .

0 نظرات:

خطایی در این ابزارک وجود داشت