Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

پروژه ی تجاری ، فرهنگی و ورزشی دستغیب

پروژه ی تجاری ، فرهنگی و ورزشی دستغیب یکی از پروژه های ارائه شده از سوی سازمان ساماندهی میادین و مشاغل شهرداری شیراز در نمایشگاه شهرداری های استان فارس بود. این پروژه در منطقه چهار کلانشهر شیراز قرار گرفته است و دارای مشخصات زیر است :
- زیر زمین 1 : سالن ورزشی چند منظوره
- زیر زمین 2 : پارکینگ
- همکف و طیقه 1 : تجاری
طبقه 2 : تجاری - سینما
طبقه 3 : فضای سبز - رستوران روباز

15 آبان 90.

0 نظرات:

خطایی در این ابزارک وجود داشت