Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

مجتمع تجاری ، اداری عدالت

یکی از پروژه هایی که با اوراق مشارکت شهرداری شیراز پس از تصویب بانک مرکزی در ماه های آینده اجرایی خواهد شد ، پروژه مجتمع تجاری - اداری عدالت خواهد بود. این پروژه در 7 طبقه ساخته خواهد شد که 2 طبقه زیرزمین و 5 طبقه روی زمین خواهد بود.
طبقه 2- : 112 واحد پارکینگ
طبقه 1- : 35 واحد تجاری
همکف : 38 واحد تجاری
اول تا چهارم : هر طبقه 27 واحد تجاری
طبقه پنجم : سالن اجتماعات و واحدهای اداری بزرگ

زیربنای این پروژه 22967 متر مربع می باشد که هزینه ی تقریبی  اجرای آن 34 میلیارد تومان هست. این پروژه در ضلع جنوبی بلوار رحمت در بلوار دولت قرار گرفته است  که پس از انتشار اوراق مشارکت شهرداری شیراز ، شروع به ساخت خواهد شد. 24 آبان 90 .

0 نظرات:

خطایی در این ابزارک وجود داشت