Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

افتتاح 28 پروژه عمرانی شهرداری کلانشهر شیراز


28 طرح عمرانی و خدماتی شهرداری شیراز افتتاح شد
 الهه بهرامی راد-از مهم‌ترین این طرح‌ها  می توان تقاطع غیر همسطح فضیلت ساحلی جنوبی، آتش‌نشانی و مرکز فوریت‌های پزشکی اکبرآباد، سالن ورزشی تلاش، مرحله دوم کنارگذر سلمان فارسی، مرجله نخست خط ویژه اتوبوسرانی در خیابان‌های قآنی شمالی، توحید، پیروزی و لطفعلی خان زند، پارک حاشیه‌ای آفرینش، تجهیز سد معبر مناطق 9 گانه شهرداری به ناوگان خودرویی جدید، تکمیل ساختمان جدید حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی، اجرای مرحله دوم بوستان حجاب، ساخت زمین فوتسال، ایجاد بازارچه ارزاق عمومی، زمین چمن مصنوعی چند منظوره، لوله‌گذاری و جمع‌آوری هدایت آب‌های سطحی، اجرای المان در میدان 12 فروردین، زیرسازی، جدول‌گذاری، کانیوا و آسفالت سطح مناطق 9 گانه شهرداری‌های شیراز را نام برد.
*این طرح ها در زمینه‌های ترافیکی، ورزشی، فرهنگی و اجتماعی بوده که در تمام نقاط شهر ساخته شده است.

از 28 طرح عمرانی و خدماتی در شیراز بهره‌برداری شد 
از 28 طرح عمرانی و خدماتی در شیراز بهره‌برداری شد
از 28 طرح عمرانی و خدماتی در شیراز بهره‌برداری شد
از 28 طرح عمرانی و خدماتی در شیراز بهره‌برداری شد


8 آذر 90 .

0 نظرات: