Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

روز خلیج فارس و اسناد بریتانیا

ه مناسبت 30 آوریل، 10 اردیبهشت، روز خلیج فارس از اون جایی که دولت بریتانیا همیشه فقط همین اسم یعنی خلیج فارس رو به رسمیت می ‌شناخته چرخی تو اسناد و مدارک و اتاقای وزارت خارجه زدیم تا ببینیم چی پیدا می شه.
جزوه‌ی زیر
صفحه اول جزوه تهیه سده در سال 1919
که اصلا درباره‌ی اعراب منطقه است و در سال 1919 تهیه شده نقشه‌های جالبی مثل عکس زیر توش داره.
تصویر نام خلیج فارس
البته تو اتاقی در وزارت خارجه که به «اتاق نقشه» معروفه هم نقشه‌ای از خلیج فارس بود که انقدر قدیمی بود برای اینکه خسارت نخوره به ما اجازه عکاسی ازش ندادن. ارشیو ملی بریتانیا هم پر از همین نقشه‌ها و گزارش‌هاست که این لینک یک نمونه از اوناست.
 http://www.wdl.org/en/item/2679/zoom.html

برگرفته از : وبلاگ ایرانیان بریتانیا
10 اردی بهشت 90 .

0 نظرات:

خطایی در این ابزارک وجود داشت