Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

تخت جمشيد پذيراي بيشترين مهمانان نوروزي درايام نوروز

روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري فارس اعلام كرد:در تعطيلات نوروزي امسال مجموعه جهاني تخت جمشيد با بيش از 563 هزار و 301 نفر بازديد كننده بيشترين آمار بازديد كنندگان را درميان مكان هاي تاريخي فارس داشت.
به گزارش دريافتي ايرنا، آمار اين بازديدكنندگان مربوط به 25 اسفند 89 تا 13 فروردين 90 است.
بنابراين گزارش آرامگاه حافظ با 544 هزار و 840 نفر و آرامگاه سعدي با 387 هزار400 نفر، در رديف هاي بعدي بيشترين بازديد كنندگان را به خود اختصاص داده اند.
ارگ كريم خاني، پاسارگاد، نقش رستم ، حمام وكيل ( موزه دست بافته هاي داري )، عمارت كلاه فرنگي ( موزه پارس )، كاخ اردشير بابكان و قلعه دختر فيروزآباد، نقش رجب ، موزه سنگ هاي تاريخي هفت تنان و تنگ چوگان كازرون از ديگر بناهاي تاريخي استان هستند كه مورد بازديد مسافران نوروزي قرار گرفته اند.
 15 فروردین 90 .

0 نظرات:

خطایی در این ابزارک وجود داشت