Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

باغ هاي شيراز، همچنان به خاطره ها مي پيوندند

هزاران كيلومتر را به شوق رسيدن به خانه پرواز كرد ، در ذهن لانه چوبي كوچكش را كه جوجه هايش را زندگي داده بود و به اميد فرداها پروازكرده بودند ، تصور كرد.به سرزمين روياهايش رسيد، درختان خشكيده ، زمين نيم سوزو جوي آب از شدت تشنگي ترك برداشته بود، خانه اش را بر درخت كهن چنار خشكيده يافت ، باغ ديگر مرده بود و پرستو خسته از رنج سفر در كنار ديوارش جان داد.
پرونده:Shiraz chamran.jpg
كوچه باغ هاي قصردشت با عطر خاك نمدار، ديوارهاي كوتاه كاهگلي، پرچين هاي چوبي سر ديوارها ، درختان تنومند و كهنسال و سايه سار گسترده شان در عمق خاطرات مردم شهر جاي دارد.
باغ هاي قصردشت كه در سه دهه قبل به وسعت تمام خيابان هاي بالاشهر و خوش نشين شيراز بود ، قطعه قطعه طعمه حريق طمع خواران شد و در جايش خانه اي براي زندگي مهاجراني غريب ساخته شد.
اگر اهل شيراز باشي، مي داني ديگر نبايد به دنبال سيب هاي سرخ و سفيد ترشش ، انارهاي دانه سرخش و زردآلوهاي طلايي اش بگردي ، چون باغ هايش مرده اند.
از محدوده سجاديه فرهنگ شهر كه شروع بخشي از اين باغ هاست اگر گذر كني ، باغ هاي سرسبز انگور و انجيري را به ياد مي آوري كه تا دو سال پيش انگور، انجيرو گلابي هاي وحشي اش جانت را تازه مي كرد اما امروز سوخته اند .
اگرچه مسوولان به شدت طرح ساماندهي باغ هاي قصردشت را دنبال مي كنند اما باز هم برخي از آنها شبانه طعمه حريق و نيستي مي شوند.
يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهر شيراز گفت: باغ هاي قصردشت شيراز يكي از ميراث هاي كهن اين شهر است كه بايد براي آيندگان حفظ شود.
مهدي خاني در گفت و گو با ايرنا افزود: افرادي كه به دنبال تخريب باغ هاي شيراز هستند در واقع به محيط زيست خود و آيندگان لطمه مي زند و به مرور زمان سلامت شهر را به مخاطره مي اندازند.
وي ادامه داد: اين باغ ها به دليل يافتن ارزش اقتصادي دچار گرفتاري شده اند و چون تعريفي براي توليد هواي سالم از طريق اين باغ ها براي شهر نشده اسير بورس بازي شده اند.
وي اضافه كرد: افرادي كه درگير تخريب باغ هاي شيراز هستند به منفعت مقطعي خود مي انديشند و آسيب هايي را كه به محيط زيست شهر وارد مي كنند متوجه نيستند.
وي بيان داشت: ساخت و سازهاي غير مجاز سال هاي قبل در اين محدوده موجب بالا رفتن ارزش زمين ها شده و اين مهم زمينه نابودي باغ ها را فراهم كرده است.
خاني گفت: شهرداري شيراز اقدام به خريد 200 هكتار از باغ ها كرده و در تلاش است تا با ايجاد فضاي سبز شهري آنها را همچنان حفظ كند.

پرونده:Shiraz Chamran Pano.jpg

وي افزود: محدوده فضاي سبز و باغ هاي چمران طرح ويژه و مشاور دارد اما وجود چند روستاي اطراف آن كه فضاي شهري نيز در آن تداخل يافته نياز به راهكارهاي ديگر دارد.
اين عضو شوراي شهر اظهار داشت: متاسفانه در حاشيه فضاي سبز چمران افرادي با نيت خير، ايجاد فضاي فرهنگي، مذهبي و... زمين هايي را تصاحب كرده اند كه اين اهداف اصول قبلي را نقض مي كند.
وي معتقد است: حفظ باغ هاي شيراز از اعمال واجب است چون درخت و سرسبزي در آيين مذهبي و فرهنگي ما از حرمت و قداست خاصي برخوردار است.
مدير ستاد آبادگري باغ هاي قصردشت شهرداري شيراز به ايرنا گفت: باغ هاي قصردشت شيراز از سرمايه هاي عظيم طبيعي ، تاريخي و هويتي اين شهر است.
غلامرضا شهرياري افزود: بنا به گفته باغداران و مطلعان ، محدوده اين باغ ها بيش از سه هزار هكتار بوده كه با روند تخريب آنها امروز به يك هزار و 400 هكتار رسيده است.
وي بيان كرد: يك دهه قبل شهرداري شيرازبراي جلوگيري ازروند روبه رشد تخريب باغ ها ، طرح ساماندهي باغ هاي قصردشت را به اجرا درآورد.
اين مسوول اظهار كرد: صاحبان برخي از اين باغ ها يا در خارج از كشور بسر مي برند و يا فوت كرده اند و باغ در دست ورثه است و آنها را به حال خود رها كرده اند.
وي گفت: برخي از افراد سودجو نيز با بهره گيري از صاحبان بي تفاوت آنها ، درصدد تفكيك باغ ها برآمده اند تا سود ناچيزي نيز به صاحبانش تعلق گيرد.
شهرياري ادامه داد: در اين طرح بيش از 700 هكتار از باغ ها قابليت حفظ و نگهداري يافته اند كه با فروش برخي از باغ هاي تنك و كم درخت اقدام به خريد 180 هكتار از آنها شده است.
وي افزود:نگهداري و حفظ بقاي 700 هكتار باغ زنده شهرشيرازبه گردن شهرداري است در حالي كه اين مهم همكاري ساير ارگان ها را مي طلبد.
شهرياري بيان داشت:همكاري سازمان هاي محيط زيست، جهاد كشاورزي و منابع طبيعي مي تواند در بهينه سازي حفظ باغ هاي شيراز اثرگذار باشد.
وي اضافه كرد: شهرداري شيراز با تلاش هاي خود موفق شده از روند رو به رشد تخريب باغ هاي زنده جلوگيري كند ، اما حفظ آنها كمك و همكاري همگاني را مي خواهد.
مدير ستاد آبادگري باغ هاي قصردشت گفت: آب مصرفي اين باغ ها از قنات هاي شهرك بهشتي ، قلات و قصر قمشه تامين مي شود ، احداث چاه هاي غير مجاز ، خشكسالي و بستن راه آبها از سوي افراد سودجو آبياري باغ ها را با مشكل مواجه كرده است.
وي افزود: در خشكسالي سال گذشته، دادستان شيراز همه ادارات و ارگان ها را موظف كرد تا براي آبرساني به باغ ها شهرداري را ياري دهند اما هيچ اقدامي از سوي ساير ارگانها انجام نشد.
شهرياري ادامه داد: شهرداري اقدام به حفر 10 حلقه چاه كرده كه خوشبختانه در نجات باغ ها از گذر خشكسالي موثر واقع شد.
وي اظهار داشت: با برنامه ريزي هاي انجام شده بخشي از محدوده باغ هاي قصردشت آماده فضاسازي براي استفاده عموم و پياده روي مردم در آنها مي شود.
رييس سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري فارس گفت: شهر شيراز با شاهچراغ (ع) ، حافظيه ، سعديه و باغ هاي سرسبزش هويت يافته است.
دكتر محمدرضا بذرگر افزود: باغ هاي قصردشت شيراز هويت و شناسه اين شهر است و بايد به عنوان ميراثي گرانبها براي آيندگان حفظ شود.
وي ادامه داد: شهرداري شيراز با اجراي طرح ساماندهي باغ هاي قصردشت ، بخش مهمي از باغ ها را حفظ كرده است.
وي در مصاحبه باايرنا اضافه كرد: براساس مصوبه هيات دولت ، شيراز بعنوان شهر نمونه گردشگري مطرح شده و مي توان از اين پتانسيل براي حفظ باغ ها نيز بهره مندشد.
اين مسوول معتقد است: در محدوده بخشي از باغ ها كه جنبه گردشگري دارد مي توان اقداماتي انجام داد تا براي جذب گردشگر موثر باشد و از قبل آن باغ ها از تخريب درامان بماند.
وي گفت: باغ هاي قصردشت بايد به عنوان ميراثي ارزشمند ثبت شود و درصورتي كه متوليان امر آن را دنبال كنند، اين محدوده از مشكلات تعرض و تخريب دور مي ماند.

0 نظرات:

خطایی در این ابزارک وجود داشت