Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

عضویت شهردار شیراز در هیئت مدیره مجمع شهرداران آسیایی


شیراز - خبرگزاری مهر: شهردار شیراز در دومین نشست مجمع شهرداران آسیایی به عنوان عضو هیئت مدیره مجمع انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، در دومین نشست مجمع شهرداران آسیایی که با موضوع تاثیر بحران مالی جهانی بر شهرهای آسیایی از 11 لغایت 13 فروردین ماه جاری در استانبول ترکیه برگزار شد، علیرضا پاک فطرت شهردار شیراز با اکثریت آرا به عنوان یکی از اعضا هیئت مدیره مجمع شهرداران آسیایی انتخاب شد .
این مجمع از 21 عضو تشکیل شده و شهردار استانبول رئیس مجمع و شهردار تهران موسس مجمع و شهرداران کلانشهرهایی چون بغداد، بانکوک، بوسان، پکن و کوالالامپور از دیگر اعضا هستند.
در این نشست که 300 شرکت کننده داشت، 93 شهردار و180 هیئت از شهرهای آسیایی، آفریقایی، اروپایی و سازمانهای بین المللی حضور داشتند. هدف مجمع شهرداران کلانشهرهای آسیایی ترویج فرهنگ و تعامل فرهنگی و ارتقا همکاری های مشترک میان شهرهای آسیایی است. 

16 فرودین 90 .

0 نظرات:

خطایی در این ابزارک وجود داشت