Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

پروژه های بزرگ ورزشی ، حسرت تاریخی شیراز / ورزشگاه بزرگ شیراز 14 ساله شد و افتتاح نشد!

و همچنان پروژه های ورزشی شیراز رکوردهای تاریخی خود را برجای میگذارند!!! ورزشگاه بزرگ شیراز وارد چهاردمین سال ساخت خود شد و عملا امکان افتتاح آن تا سال 92 وجود ندارد.سایر پروژه های ورزشی شیراز هم مانند پیست دوچرخه سواری ، سالن دومیدانی ، سالن 6000 هزار نفری هم پیشرفتی در حد صفر  دارند ، حال کجایند مسوولانی که همه ساله وعده افتتاح میدهند؟ چه کسی مسوول جوابگویی به مردم شیراز در قبال چنین خیانتها و کم توجهی ها می باشد؟


و این هم شاهکاری دیگر ، پروژه ای که پایان ساخت آن 89 اعلام شده ولی همچنان در انتظار افتتاح بسر می برد!

تمامی مسوولینی که در برابر انجام این پروژه ها کوتاهی کردند و باعث تضییع حقوق مردم شده اند ، زیر دین مردم بوده و باید جوابگوی آنها باشند.

7 اردی بهشت 90 .

0 نظرات:

خطایی در این ابزارک وجود داشت