Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

پاسارگاد ، آرامگاه کوروش بزرگ ، تنها و غریب

دشت پاسارگاد ، میزبان یکی از بزرگ ترین مردان تاریخ جهان است : "کوروش کبیر" ، کسی که اولین منشور حقوق بشر را نوشت و نام خود و ایران را برای همیشه در تاریخ به نیکی و افتخار ثبت کرد.

مقبره کوروش

ماکت مقبره در ورودی آرامگاه
کوروش

 گذر زمان و بی توجهی ها باعث شده است سنگ ها ساییده شوند و ترک بردارند
به راستی این مقبره تا چند سال دیگر دوام خواهد آورد؟!

کوروش
کوروش
کوروش
آرامگاه کوروش هخامنشیآرامگاه کوروشپاسارگاد

یادگاری هایی که در طول تاریخ بر سنگ های مقبره حک کرده اند
آرامگاه کوروش
آرامگاه کوروش

حتی در یک روز بارانی اوایل بهار هم مقبره کوروش پذیرای ایرانیان است
پاسارگاد

محافظت حداقلی
پاسارگاد
پاسارگاد  آرامگاه کوروش

... و امکانات حداقلی در پیرامون آرامگاه
راستی می دانستید در منطقه ، هیچ هتل و مسافرخانه ای برای مسافران وجود ندارد
و  روستاییان اطراف ، خانه های خود را به مسافران اجاره می دهند؟
پاسارگاد
پاسارگاد


دشت پاسارگاد
آرامگاه کوروش در سمت چپ ، بالای تصویر
آرامگاه کمبوجیه در سمت راست ، پایین تصویر

پاسارگاد

دشت پاسارگاد ؛ آرامگاه کوروش در پس زمینه بقایای کاخ هخامنشی
پاسارگاد

این تصویر را هم به عنوان هدیه ای از ما برای تصویر زمینه رایانه هایتان بپذیرید.
آرامگاه کوروش 
برگرفته از عصر ایران
22 فروردین 90.

0 نظرات:

خطایی در این ابزارک وجود داشت