Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

به یاد علیرضا ، دوست عزیزم

امروز تولد علیرضاست ، دوست عزیزی که متاسفانه و در کمال نا باوری در یک سانحه ناگوار در اسفندماه گذشته از میان ما پرکشید. باورش هنوز برای من خیلی سخته ، این اتفاق ناگوار و فاجعه ای بزرگ بود . علیرضا بطور غیرمستقیم در مدیریت و تهیه مطالب سایت نقش داشت ...

روحش شاد ...

علیرضـــا تولدت مبارک :(

مثل کبوتری که رها از قفس شده                                       در آسمان آبی ممتد رها شدی

تو پر کشیدی از دل خاکی به دور ها                                   از درد های هرشبه ی خود جدا شدی

ای آفتاب چله نشین ای علیرضا                                          در سوگ تو نشسته و ماتم گرفته ایم

با اشک باز از تو سخن گفته ایم                                         ما مانند ابر بارش نم نم گرفته ایم

بعد از تو هر دقیقه سیاه است وناتمام                                بعد از تو ما همیشه به یادت نشسته ایم

در سوگ آسمانی تو ای برادرم                                        مثل کبو تران پرو بال بسته ایم

19 اردی بهشت 90 .

خطایی در این ابزارک وجود داشت