Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

کوروش‌ کبیر درصدر برترین فرماندهان‌نظامی تاریخ جهان

http://api.ning.com/files/yODJexBwJ98gOv9d3bObO6R*0ji8VJtKnZLsMxNf9YlgR57Yv4rBVSpy5EzSpQCGuDLYP2w-8eHYnfoM3iQQHGzWWslMLYem/Olympic_Park_Cyrus.jpgنشریه تاریخی «لایف استریم» که به بررسی موضوعات تاریخی و نظامی می پردازد کوروش کبیر بنیانگذار سلسله هخامنشیان را به عنوان مقام اول در بین ده فرمانده نظامی برتر تاریخ معرفی کرد.

به گزارش دادنا، آنچه در تاریخ ثبت شده است رشادت ها و دلاوری های فرماندهان نظامی در بحبوحه جنگهاست. نام بسیاری از این فرماندهان نظامی که با درایت و زیرکی و همچنین گاهی با بی رحمی و شقاوت بسیار، موفق شده اند پیروز میدانهای جنگ باشند به یادگار در تاریخ مانده است اما تنها تعداد اندکی از این فرماندهان دارای نبوغ بسیار بالای نظامی بودند و موفقیت آنها مرهون دیدگاه استراتژیک و همه جانبه و شناخت زیاد از ضعف و قوت نیروی دشمن بوده است.

در این میان ده فرمانده برتر تاریخ نظامی جهان بر اساس میزان موفقیت های نظامی و فتوحات و روش اداره نظامی آورده شده است که "کوروش دوم" ملقب به کوروش بزرگ یا کبیر در صدر این لیست قرار دارد.


«کوروش کبیر» در فتوحات خود توانست بر قوم ایرانی ماد، لیدی ها و امپراطوری بابل چیره شود و امپراطوری او در سه قاره جهان امتداد یافته بود.

بعد از کوروش کبیر به عنوان بزرگترین فرمانده نظامی تاریخ، اسکندر مقدونی قرار دارد. وی شاگرد ارسطو و پادشاه مقدونیه و یکی از بزرگترین فرماندهان تاریخ است و باعث فروپاشی سلسله هخامنشی و روی کار آمدن سلوکیان در ایران آن روزگار شد.

اسکندر در جنگ‌هایش به عنوان شکست‌ناپذیر شناخته شد و به عنوان موفق‌ترین فرمانده تمام زمان‌ها نامیده میشود. او یکی از مشهورترین سمبل‌های باستان است و با توانایی‌های جنگی‌اش، پیروزی‌هایش و پخش کردن فرهنگ یونان در غرب و شروع تمدن هلنستیک شناخته میشود.


بعد از اسکندر مقدونی نیز به ترتیب ژولیوس سزار بزرگترین امپراطور روم باستان، ناپلئون بناپارت نخستین امپراطور فرانسه، هانیبال فرمانده نظامی و ژنرال کارتاژی، چنگیزخان خان و سردار جنگی مغول، آدولف هیتلر صدر اعظم آلمان و آغاز کننده جنگ جهانگیر دوم، ویلیام فاتح اولین پادشاه سلسله نورمن‌ ها در تاریخ انگلستان، آتیلا رهبر قوم هون و گئورگی ژوکوف فرمانده نظامی شوروی در جنگ جهانی دوم قرار دارند.

21 اردی بهشت 90 .

0 نظرات: