Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

آرامگاه وصال شیرازی برای بازدید عموم بازگشایی شددرب آرامگاه وصال شیرازی پس از مدت ها اکنون به روی مردم باز است

آرامگاه مرحوم روحانی وصال شیرازی در ضلع غربی آرامگاه حافظیه

نمایی از آرامگاه مرحوم روحانی وصال شیرازی در ضلع غربی آرامگاه حافظیهآرامگاه جمعی از همرزمان میرزای شیرازی برعلیه انگلستان در مبارزه تنباکو

آرامگاه مرحوم قدسی شیرازی

آرامگاه مجتهد بزرگ فال اسیری

آرامگاه مجتهد بزرگ فال اسیری

آرامگاه جمعی از همرزمان میرزای شیرازی برعلیه انگلستان در مبارزه تنباکو

عکس : امیر حسین ذوالفقاری - ایسنا
15 مهرماه 90 .

1 نظرات:

محمد رضا گفت...

چرا وضع این آرامگاه ها اینقدر خراب هست.اینا مشاهیر ما هستن یعنی؟