Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

آغاز مطالعات ژئو تکنیک پارکینگ طبقاتی غدیر

شهردار منطقه تاریخی فرهنگی شیراز از آغاز مطالعات ژئو تکنیک (زمین شناسی) پارکینگ طبقاتی غدیر در ابتدای محور لطفعلی خان زند خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی، مهندس علی رحیمی گفت: خیابان لطفعلی خان زند، در محدوده مرکزی شهر شیراز واقع بوده و میزان تردد خودرو در آن قابل توجه می باشد. از سوی دیگر با توجه به اجرای طرح خط ویژه در این محور، افزایش سرانه پارکینگ از نیازهای ضروری این محدوده است. وی افزود: دراین راستا به منظور تأمین رفاه حال شهروندان و تسهیل در مسافرت های درون شهری، همچنین کاهش بار ترافیک در محور لطفعلی خان زند که از راه های اصلی دسترسی به نقاط مختلف شهر شیراز می باشد، احداث پارکینگ طبقاتی غدیر در دستور کار شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی قرار گرفته است که مطالعات ژئوتکنیک آن به منظور دقت بیشتر در محاسبات سازه، از ابتدای آبان ماه آغاز شده است.

مهندس رحیمی اظهار داشت: پارکینگ غدیر که از پروژه های مشارکتی شهرداری شیراز است، با مشارکت سازمان سرمایه گذاری و مدیریت پروژه های مشارکتی شهرداری، در مساحتی بالغ بر 16 هزار متر مربع در 5 طبقه احداث می شود که طی آن 550 واحد ظرفیت پارک خودرو ایجاد خواهد شد.


 
6 آبان 90 .

0 نظرات:

خطایی در این ابزارک وجود داشت