Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

شب های شیراز ، دروازه قرآن

برای مشاهد تصاویر در سایز اصلی بر روی آنها کلیک کنید.
23 مرداد 1389 .

1 نظرات:

جابر گفت...

بیایید قدر شهرمان را بیشتر بدانیم
هرکجای شیراز که پا میگزاریم یادگاری از بزرگان و فرزانگان این شهر را میبینیم
شاید مردمانی که روزگاری با گذشتن از زیر قرآنی که بر بالای این دروازه قرار داشت و راهی سفر میشدند و پشت سرشان قدحی آب به نشانه ی اینکه سلامت به شیراز بازگردندریخته میشد هیچگاه در فکر این نبودند که این دروازه روزگاری به دست فرزندانشان تبدیل به زیباترین ورودی شهرهای ایران گردد.
به این افتخار میکنیم که اینچنین رسم بزرگانمان را حفظ کرده ایم و به شیرازی بودنمان در این سرزمین میبالیم و فخر بزرگانمان را به عالم میفروشیم
با سپاس از امین جان که زحمت زیادی کشیدند