Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

شيرازي به حافظيه بيا ! اين تنها يك مسابقه فوتبال نيست...براي شيراز به حافظيه بيا !


سوم مهرماه تنها نماينده ليگ برتري شهرمان فجر شهيد سپاسي به مصاف پرسپوليس تيم صاحب نام پايتخت مي رود .جوانان با انگيزه فجر در 7 هفته گذشته نمايش قابل قبولي داشته اند و حتي در آخرين ديدار خود سپاهان اصفهان قهرمان دو دوره گذشته ليگ برتر را در شيراز با شكست بدرقه كردند.

زماني را بياد داريم كه بازي هاي برق در ورزشگاه ارتش همواره پر از هواداران مشتاق و پرشور شيرازي مي شد و هواداران تيم هاي ديگر كمتر به خود اجازه مي دادند كه در بازي هاي برق در شيراز به ورزشگاه بروند.

متاسفانه در سال هاي اخير شاهد حضور بيشتر هواداران استقلال و پرسپوليس در بازي هايي كه اين دو تيم پرطرفدار تهراني در شيراز داشته اند بوده ايم اما سقوط هر دو نماينده شهرمان در دو سال اخير سبب شد كه با بازگشت فجر شيرازي ها با حافظيه آشتي كنند و در بازي پلي آف مقابل آلومينيوم براي صعود به ليگ برتر حافظيه پر از هواداران شيرازي شد و همين امر بازگشت دوباره فجر به ليگ برتر را رقم زد.شيرازي ها در ليگ برتر هم نماينده خود را تنها نگذاشتند و هواداران پرشماري به حافظيه آمدند.

سوم مهرماه ورزشگاه حافظيه به راستي تنها شاهد يك مسابقه فوتبال نيست.حتي كساني كه اهل فوتبال نيستند اگر شيراز را دوست داشته باشند ميداندد كه زيبا نيست ورزشگاه شهرشان از هواداراني پر شود كه حامي تيم شهر ديگري هستنند.حضور پرشور شيرازي ها در حافظيه نشانگر فرهنگ و اصالت و علاقه آنها به شهر و ديارشان است.

اگرچه نام زيباي پرسپوليس بايد بر روي تيم هاي شيرازي گذاشته ميشد
فجر شهيد سپاسي شيراز – پرسپوليس تهران / سوم مهرماه ساعت 18:30 / ورزشگاه حافظيه شيراز

27 شهريور ماه 90

1 نظرات:

امیر گفت...

امین کاش این پست رو بالا نگه داری الان رفته صفحه دوم.....