Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

جایگاه خبرنگاران ورزشگاه حافظیه شیراز ، شاهکاری از تربیت بدنی استان فارس!

  یکی از نکات  بازسازی ورزشگاه حافظیه شیراز ، جایگاه جدید خبرنگاران است که با سقف شیب دار آن فقط می تواند پذیرای خبرنگارانی با قد کمتر از 1.60 سانتی متر شود.
این جایگاه که همچنان در آن خبری از میز و یا صندلی نیست دارای دو سکوی سرامیک شده است که تنها در ردیف اول می توان زمین چمن ورزشگاه را مشاهده کرد و اگر قرار شد فردی در ردیف دوم سکو قرار گیرد، تنها یک متر از زمین قابل دید است.
فضای دید جایگاه خبرنگاران
ورودی جایگاه خبرنگاران نیز در نوع خود در میان ورزشگاه های کشور بی نظیر است زیرا برای رسیدن به جایگاه تعیین شده باید از میان تماشاگران وارد جایگاه شد.
اما از نگاه دیگر ایجاد این جایگاه جدید خبرنگاران باعث شده که ردیف اول جایگاه ویژه که در طبقه بالای بخش خبرنگاران قرار دارد، بی فایده باشد زیرا دید مهمانان جایگاه ویژه نسبت به فضاهای کناری زمین چمن از بین رفته و چنانچه مسابقاتی نظیر دو و میدانی نیز قرار باشد در این ورزشگاه انجام شود میهمانان جایگاه وی‍ژه نیز باید از ردیف سوم جایگاه مسابقه را تماشا کنند.

16 شهریور 90 .

1 نظرات:

mohamad گفت...

amin jon kolang zadan va ejraye poroje shoro shod ya na age gozaresh ya aksi dari vassamon bezar

خطایی در این ابزارک وجود داشت