Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

سی و هفتمین خوشاشیراز ، جمعه ۲۵ شهریورماه ، باحضور فرزاد حسنی ، سامان گوران و رضا شیری

سی و هفتمین خوشا شیراز جمعه ۲۵ شهریوماه 90 ، با حضور فرزاد حسنی و سامان گوران به همراه رضا شیری.
جهت مطرح کردن سوالات خود از مهمانان برنامه به سایت خوشاشیراز مراجعه کنید :

www.khoshashiraz.ir24 شهریور90 .


0 نظرات:

خطایی در این ابزارک وجود داشت