Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

مسیرهای مخصوص دوچرخه در منطقه 7 شیراز


شهردار منطقه 7 شهرداری شیراز گفت : با توجه به گنجایش و پذیرش محدود وسایل نقلیه در هر منطقه ، تصمیم گرفتیم استفاده از دوچرخه را در منطقه هفت نهادینه کنیم و به همین منظور نسبت به راه آندازی آژانس دوچرخه اقدام کردیم.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه هفت سعید معصومی با اشاره به جذابیت های گردشگری این شهر اظهار داشت : آثار به جامانده از گذشتگان مانند قصر ابونصر و چشمه برم دلک که در منطقه هفت شهرداری شیراز قرار دارد به دلیل قدمت بسیار می تواند کمک شایانی به جذب گردشگر بکند چرا که این آثار تنها به جامانده از دوران قبل از اسلام در درون شهر شیراز است.
وی بحث توسعه گردشگری مناطق را با تکمیل بلوار نصر شرقی (دست خضر) در دسترس تر خواند و افزود: برای احیای مجموعه گردشگری قصر ابونصر، مشاوری را انتخاب کرده ایم که این محل را به صورت پارک گردشگری طراحی کند. شهردار منطقه هفت شیراز نبود راه دسترسی مناسب به این آثار قبل از اسلام را از جمله عوامل تأثیرگذار در عدم مراجعه مردم و دیرپایی آن عنوان کرد و ابراز داشت: با تکمیل بلوار نصر شرقی این مشکلات برطرف می شود و درصدد هستیم تا 36 هکتار از اراضی اطراف قصر ابونصر را به صورت پارک بازسازی کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد برطرف کردن معضل ترافیک خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هر نقطه از شهر گنجایش و پذیرش محدودی از وسایل نقلیه را دارد و در عین حال حجم خودروهای ورودی به شهر نیز بسیار است ، از این رو تصمیم گرفتیم که استفاده از دوچرخه را در منطقه هفت شیراز نهادینه کنیم و به همین منظور در این منطقه نسبت به راه اندازی آژانس دوچرخه اقدام کردیم.
معصومی در همین مورد افزود: سعی ما بر این است که با رویکردهای جدید ، هر کجا خیابانی احداث می کنیم، مسیر عبور دوچرخه را در نظر بگیریم، که امسال 10 کیلومتر مسیر خاص دوچرخه سواران را نیز احداث می کنیم.
شهردار منطقه هفت شیراز به وضعیت ورودیهای شهر شیراز اشاره و خاطر نشان کرد: شهرداری به سمت ساخت ورودیهایی در خور شیراز بوده که یکی از آنها ورودی بلوار خلیج فارس است که کار ساخت آن با بودجه دولتی انجام می شده اما متأسفانه امسال اختصاص بودجه نداشتیم و تاکنون با صرف یک میلیارد تومان هزینه 5/2 کیلومتر از این مسیر را احداث کردیم.

14 دی 89.

0 نظرات:

خطایی در این ابزارک وجود داشت