Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

مترو شیراز ، پیشرفت تا پایان خرداد 1389 - قسمت اول

مترو شیراز، موفق‌ترین پروژه قطار شهری کشور :

شهردار شيراز عمده ترين نياز پروژه قطار شهري را تامين اعتبار و خريد واگن برشمرد. به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان قطار شهري شيراز ، مهران اعتمادي با مهم توصيف كردن اقدامات انجام شده در دو بخش سرعت و كيفيت پروژه ياد شده گفت : تامين اعتبار خريد واگن مهمترين نياز پروژه قطار شهري است . اين در حالي است كه نسبت نياز پروژه به نسبت پرداخت ها اندك است ، هر چند در سال جاري در بخش تامين و پرداخت اعتبارات نسبت به ساير بخش ها تفاوت قابل ملاحظه اي ديده مي شود اما همچنان مهمترين مشكل تامين اعتبار و خريد واگن است كه مقرر شده دولت از كشور چين خريداري نمايد . شهردار شيراز اضافه كرد : بيش از 90 درصد تملك اراضي مورد مسير اين پروژه از طريق شهرداري انجام شده كه كمك قابل توجه اي به پروژه مترو شيراز بوده است . مهندس اعتمادي يادآور شد : پيشرفت مترو شيراز نسبت به ديگر شهرهاي كشور از جمله تبريز ، كرج و اصفهان بهترين شناخته شده و اين گزارشي است كه معاونت راهبردي رياست جمهوري تا پايان سال 1388 ارائه كرده است .


عمليات اجراي ايستگاه دستغيب

ایستگاه دوران

ایستگاه 4 ، جانبازان

ایستگاه 5 ، دانشگاه صنعتی شیراز


ایستگاه 6 ، تقاطع مدرس ، رازی


ایستگاه 18 ، شاهد


ایستگاه 19 ، میرزای شیرازیایستگاه 20 شریعتی

ثبت شده توسط امین در روز جمعه ، چهارم تیــرماه 1389 ، ساعت 9 .تصاویر از : سازمان قطار شهری شیراز و حومه


0 نظرات: