Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

محیط دروازه قرآن ، نیازمند ساماندهی و پاکسازی

با تلاش های اخیر شهرداری شیراز در زمینه زیباسازی دروازه قرآن ، این ورودی به یکی از زیباترین ورودی های شهری در کلانشهر شیراز تبدیل شده است.در ماه های اخیر نیز با ایجاد آبشار مصنوعی مرتفع ، زیباسازی مجموعه خواجو که مهمترین آن نورپردازی و بازسازی پارک خواجو بوده است زیبایی این منطقه دوچندان شده است.
اما در این میان نکاتی به چشم می آیند که زیبایی های این منطقه زیبا را کمرنگ می کند.نخستین مورد ، نوشته ها بر روی ساختمان دروازه قرآن می باشد که در کنار آلودگی های ناشی از ناپاکی هوا ، چهره این بنای تاریخی را نازیبا کرده است.از سویی دیگر وجود دستفروشان در محوطه دروازه قران چهره ای نازیبا را به این منطقه ی تاریخی داده است که به هیچ وجه در شان کلانشهر شیراز نیست. چه خوب است مسوولان شهرداری که با تلاش بسیار چنین وضعیت خوب و زیبایی را در این منطقه ایجاد کرده اند با رفع مشکلات ذکر شده ، ورودی دروازه قرآن را از هر لحاظ شایسته کلانشهر شیراز بعنوان پایتخت فرهنگی ایران کنند ، چراکه دروازه قران به نوعی آبروی شیراز محسوب شده و یکی از مهمترین اماکن تاریخی است که مورد بازدید گردشگران و مسافران قرار میگیرد و با توجه به موقعیت قرارگیری آن ، تاثیر ویژه ای در ایجاد فکر کلی نسبت به کل شهر شیراز خواهد داشت.http://shiraz1400.persiangig.com/%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%20%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%87%20%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%202.jpg
 http://shiraz1400.persiangig.com/%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%20%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%87%20%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%201.JPG
http://shiraz1400.persiangig.com/%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%20%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%87%20%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%205.jpg
http://shiraz1400.persiangig.com/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%204.jpg


21 مهرماه 89 .

0 نظرات: