Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

مشخص شدن سرنوشت واگنهای متروی شیراز تا آبان ماه

خبرگزاری مهر: مدیر عامل قطار شهری شیراز گفت: تا آبان ماه امسال سرنوشت واگنهای متروی این کلانشهر مشخص و گام موثری برای راه اندازی آن برداشته می شود.
فرج الله رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: در حال حاضر بحث خرید واگنها با محوریت شرکت حمل ونقل شهری ریلی کشور پیگیری می شود و تاکنون اقدامات مناسبی در این رابطه انجام شده است.
وی ادامه داد: چندی قبل مناقصه محدودی بین سازندگان ایرانی برای واگنها انجام شد که تا پایان آبان ماه سرنوشت خرید واگنهای متروی شیراز یا از سوی شرکت مذکور یا افرادی که در مناقصه برنده شده مشخص می شوند.
مدیر عامل قطار شهری شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه عملیات حفاری یکی از تونلهای عمیق متروی شیراز به پایان رسیده بیان کرد: در گذشته عملیات حفاری تونلهای کم عمق انجام شده و در حال حاضر عملیات حفاری یک تونل عمیق با ماشین پیشرفته به پایان رسیده و تا اواخر مهرماه عملیات حفاری تونل عمیق دیگر نیز به پایان می رسد.

31 شهريور 89

0 نظرات: