Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

کوه دراک شیراز

 

اطلاعاتي در مورد کوه دراک : كوه دراک ابتداي جاده معالي‌آباد ـ کمربندي بندرعباس ـ و در جنوب غربي شهر شيراز قرار دارد . قله کوه دراک به قله اميري معروف است و بنايي روي آن ساخته شده و لوحي درون آن قرار دارد که نام قله و مشخصاتش در آن درج گرديده است. کوه دراک از سمت جنوب، شرق و شمال به شهر شيراز مشرف است و کوه سرخ در غرب آن قرار دارد. قله بمو در شمال قله اميري به چشم مي‌خورد. بمو در زبان محلي يعني: قُرُقِ شکارگاه؛ بدين معني که در اين کوه محلي براي حيوانات درنظر گرفته شده تا آنها از خطر شکارشدن محافظت شوند.
دراک به کوه برفي و کوه مستسقي و کوه مادر نيز مشهور مي باشد :
کوه برفي : به علت موقعيت برفي در اين منطقه چاههاي زيادي حفر مي کردند و برف ها را در چاه هامي ريختند و در تابستان براي مصرف مردم شيراز از آن استفاده مي کردند .

کوه مستسقي : اگر هنگام غروب آفتاب ( درتمام اوقات روز نيز مشخص است ) که نور کم است دراک همراه کوه سرخ که به هم متصل اند شبيه شخصي که به پشت دراز کشيده و شکمش (کوه دراک )به حالت برآمده است و بيماري استسقاء را در ذهن انسان تداعي مي کند.( شخصي که به اين مرض دچار مي شود در واقع از خوردن آب سيراب نمي شود و شکمش برآمده مي شود )

  کوه مادر :  برخي نيز حالت شکم برآمده را به مادر بارداري تشبيه مي کنند  وبيشتر مردم با اين نام آشنايي دارند. البته فراموش نکنيم که کوه دراک+کوه سرخ به نام هاي مستسقي و مادر شهرت دارد.
واژه دراک : دراک در زبان محلي به معني محل جمع شدن آب و برف است چرا که اين کوه در زمان قديم منبع يخ مردم در فصول گرم سال بوده است به صورتي که برف يخ‌زده را در نمد پيچيده، به پائين مي‌آوردند و از آن به عنوان يخ استفاده مي‌کردند. نمای شیراز از کوه دراک
برگرفته از shirazjavanclub.com
panoramio.com

0 نظرات: