Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

تخت جمشید ، میراث باستانی پارسیان میزبان مسافران نوروزی

بر خلاف برخی تلاشها که با هزینه و تبلیغات بسیار انجام شد تا شیراز بعنوان یک شهر مذهبی مطرح شود ، باز هم مانند سالهای قبل آرامگاه حافظ و محوطه ی باستانی تخت جمشید مقصد اول مسافران نوروزی در استان فارس بودند.

10 فروردین 90 .

0 نظرات:

خطایی در این ابزارک وجود داشت