Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

آغاز عملیات كف فرش بازار وكیل شیراز

مدیركل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس اعلام كرد: درقالب ساماندهی اثر تاریخی بازاروكیل شیراز،عملیات كف فرش این بازار آغاز شد.
به گزارش ایرنا، فریدون فعالی گفت : در ادامه عملیات اجرای حفر كانال تأسیسات در راسته تركش دوزها ،راسته علاقه بندها و چهار سوق بازار با ابلاع اعتبارات جدید عملیات كف فرش بخش های مذكور آغاز شده است .وی ادامه داد: از محل اعتبارات سال 90 حدود 550 میلیون ریال برای اجرای این عملیات قرارداد منعقد شده است.
فعالی گفت: اجرای كانال تأسیسات اقدام بسیار مهمی بود برای ایمن سازی بازار و نیز بهسازی نمای بصری و ظاهری بنای بازار بود كه در اثر انتقال تأسیسات آب ، برق و ... مخدوش شده بود .مدیركل میراث فرهنگی فارس بیان كرد : دركانال های حفر شده امكان انتقال تأسیسات فراهم شد و این كانال ها دارای دریچه های بازدید است كه امكان انتقال هرگونه تأسیسات پس از كف فرش نیز در آینده وجود خواهد داشت .وی گفت: برای انسجام و همخوانی فضای تاریخی بازار از مصالح سنتی دركف فرش و پله ها استفاده خواهد شد و برای هدایت آب ، آبراهه ها و دریچه های مشبك سنگی ساخته می شود و آب را به سمت چاه هایی كه حفر شده هدایت می كند .
عملیات اجرای كانال تأسیسات بازار وكیل در سال جاری با اختصاص یك میلیارد و 300 میلیون ریال از محل اعتبارات سال 89 در راسته تركش دوزها و علاقه بندها انجام گرفت.
حفر این كانال برای عبور، تأسیسات آب ، برق ،مخابرات و آتش نشانی دردستور كار قرار گرفت كه ادامه تكمیل این پروژه طبق طرح در راسته اصلی و بازار شمشیرگرها در صورت همكاری ادارات مذكور و كسبه بازار امكان پذیر خواهد بود.
بازار وكیل از جمله بناهای ارزشمند، در شرق میدان شهرداری شیراز، كنار مسجد جامع وكیل واقع شده و از ساخته های كریم خان زند است.ساخت این مجموعه باید بعد از سال 1187 ه. ق آغاز شده باشد. به اعتقاد برخی، كریم خان زند در ساخت این بازار، بازار قیصریه لار را مد نظر داشت و به روایت دیگر، كریم خان بازار وكیل را از روی بازار صفوی كازرون ساخته است.
علی رغم شباهت معماری بازار به معماری دوره صفوی ، این بازار چون دیگر آثار كریم خان زند دارای ویژگی ها و خصوصیات منحصر به فرد است و از نظر وسعت، عرض و تزئینات بر مجموعه بازارهای قبلی برتری دارد در ساخت و شالوده ریزی بازار، دقت زیادی شده ، چرا كه بعد از گذشت سالیان دراز و وقوع زلزله های متعدد ، هیچ خللی در ساختمان آن، به ویژه در طاق بزرگ چهارسوق پدید نیامده است.مصالحی كه در ساختمان بازار به كار رفته در بنیان، سكوها و ازاره ( آن قسمت از دیوار اتاق و یا ایوان كه از كف طاقچه تا روی زمین بود) ، سنگ های تراشیده در قطعات نسبتاً بزرگ ، و در بدنه و طاق ها آجر است.
از دیگر نكات قابل توجه بازار مسئله تأمین روشنایی و تهویه هوای داخل آن است كه با تعبیه بادگیر و روزنه هایی ، به مناسب ترین شكل صورت گرفته است. پوشش راهروهای میانه بازار گنبدهای خوش طرحی است كه بر روی طاق یا قوس های جناغی قرار گرفته اند. ارتفاع این طاق ها از كف بازار حدود 10 متر است بالای هر یك از حجره ها ، پنجره هایی تعبیه شده كه روشنایی مركز بازار را فراهم می سازد. نقطه مركزی بازار، چهارسوق زیبای آن است كه در محل تقاطع دو رشته بازار ساخته شده است. این بخش به شكل هشت ضلعی است و گنبد بزرگ و مرتفعی بر روی آن بنا شده است. سطح زیرین این گنبد به شیوه زیبایی آجرچینی و تزیین شده و بر فراز آن بادگیری ساخته اند. از بخش هایی كه در دوره قاجار در كنار بازار وكیل ساخته اند می توان به بازار مسگرها و اردو بازار اشاره كرد كه اولی به سال 1298 ه. ق و توسط ' حاجی میرزا معتمدالدوله' ساخته شده است. همزمان با ساخت بازار وكیل ، بناهای دیگری نیز در كنار آن ساخته شد كه از آن جمله می توان به ضرابخانه ، گمرك و تعدادی سرا اشاره كرد.
این بازار قبلا به هم پیوسته بود كه با عبور خیابان زند از میان آن به دوبخش شمالی و جنوبی تقسیم شده است.
1 دی 90 .

0 نظرات:

خطایی در این ابزارک وجود داشت