Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

وطن یعنی خلیج تا ابد پارس ...با هر نگاه
بر آسمان این خاک هزار بوسه میزنم.
نفسم را از رود سپید و آسمان خزر، و خلیج همیشگی پارس میگیرم.
من نگاهم از تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی نور میگیرد.
من عشقم را در کوه گواتر، در سرخس و خرمشهر
به زبان پدری(مادری) فریاد خواهم زد!
تفنگم در دست و سرودم بر لب،همه ی ایران را میبوسم.
 من خورشید هزار پاره ی عشق را بر خاک وطن می آویزم...
ای وارثان پاکی من آخرین نگاهم
بر آسمان آبی این خاک و*خلیج همیشگی پارس*
پارس
پارس
خواهد بود...


السلام علی الخلیج الفارسی الی الابد...


نقشه های تاریخی خلیج فارس (دریای پارس)
Persian Gulf Historical Map's / Pars Sea 
خرائط التاريخية الخلیج الفارسي (البحر الفارسي)
برای مشاهده کامل نقشه ها بر روی لینک های زیر کلیک کنید.برای نمایش شکوه و عظکت تاریخ پارس ، تنها تعدادی از نقشه ها در زیر نمایش داده می شوند.برای مشاهده در اندازه اصلی آنها را در پنجره جدید باز کنید.

از قرن 17 نام خلیج فارس 
جایگزین دریای پارس شد
رئيس موسسه يوروسويك گفت: از قرن 17 و 18 اصطلاح يوناني خليج فارس در جغرافيا نويسي اسلامي و عربي پديدار مي آيد و به مرور جانشين اصطلاح ايراني درياي پارس مي شود.به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس، پرفسور پيروز مجتهدزاده كه امروز در اولين همايش بين‌المللي كارتوگرافي تاريخي خليج فارس قرون 16-18 ميلادي به ايراد سخنراني در خصوص تحول واژه خليج فارس در ادبيات جغرافيايي يونان باستان و جغرافيايي اسلامي عربي پرداخت و اظهار داشت: يونانيان آبهاي دروني گيتي را عبارت از چهار دريا به نام هاي خليج فارس (سينوس پرسيكوس Sinus Persicus) خليج عربي (سينوس عربيكوس sinus Arabicus) يا درياي سرخ كنوني، درياي خزر (Caspian Sea) و درياي متوسط يا مديترانه (Mediterranean Sea) مي‌دانستند.

وي تصريح كرد: اما ايرانيان باستان (عصر هخامنشي) درياهاي دروني گيتي را دوگانه فرض مي كردند كه از اقيانوس كناري يا اقيانوس احاطه كننده خشكي ها منشعب شده و به سوي مركز خشكي زمين پيش مي رفتند.

رئيس موسسه يوروسويك لندن يادآورشد: آنان اين دو دريا را "پارسا درايا Parsa Draya " يا درياي پارس كه شامل همه آب هاي نيمكره خاوري زمين مي شد، درياي باختر (مديترانه) نام داده اند.

مجتهد زاده با بيان اينكه نقشه هاي فراواني از جغرافيدانان يونان باستان در ترسيم چهار درياي دروني گيتي در دست است، ادامه داد: اما متاسفانه نقشه اي از روزگاران باستان ايران در ترسيم اين دو دريا در دست نيست. وي افزود: تاريخ و جغرافيا نويسان اسلامي و عربي نقشه هاي فراواني از دو درياي گيتي تهيه و ارائه داده اند چرا كه جغرافيا نويسان اسلامي و عربي مفهوم يا ايده ايراني دو گانه بودن درياهاي دروني جهان را پذيرفته و گسترش فراواني داده اند.

استاد دانشگاه لندن با اشاره به اينكه حتي در آثار عربي آمده است كه منظور از دو دريا در سوره الرحمن از قرآن مجيد همانا درياي فارس و درياي متوسط است، تصريح كرد: تاريخ و جغرافيا نويسان اسلامي و عربي مطالعه در اطراف اين ايده ايراني را تا قرن 15 ادامه دادند و حتي نقشه هايي از اين قرآن در دست است كه اقيانوس هند را البحر الفارسي نام مي دهد.

مجتهدزاده يادآورشد: ولي از اين قرن دايره شمول "بحر فارس " محدود به آب هايي مي شود كه به گفته جرجي زيدان تاريخ دان شهير عرب دنياي عرب را دور مي زند.
رئيس موسسه يوروسويك لندن افزود: نقشه هاي فراواني كه از اين قرون در دست است دگرگوني ياد شده در تغيير نام بحر فارسي و دگرگوني در دايره شمول اين نامها راترسيم مي كنند
.

دریای پارس مرکز تمدن دنیای قدیم بوده است
در کتاب حدودالعالم من المشرق الی المغرب (تألیف سال 372 هجری قمری) آمده است: «... سخن از جزیره ها... دهم جزیره لافت است و اندرو شهری خرم است مر او را لافت خوانند و اندر او کشت و بذر است و نعمت بسیار و آب های خوش و از همه جهان به بازرگانی به آنجا روند و این جزیره برابر پارس است. یازدهم جزیره (ناره) است و خط استواست و در میانه آبادی جهان است. طول آن از مشرق تا مغرب نود درجه است و زیج های قدیم و رصدها و جای کواکب سیار و ثابتات بدین جزیره راست کرده اند اندر زیجها قدیم و این جزیره را استواللیل والنهار خوانند.»
ابوریحان هم در کتاب ماللهند و از این جزیره نام برده است. مسعودی هم در کتاب مروج الذهب و معادن الجوهر به نقل از دینوری به مرکزیت ستاره شناسی خلیج فارس اشاره کرده است که در دنیای قدیم بمانند امروز گرینویچ لندن این جزیره و این منطقه مرکز تقویم و ستاره شناسی بوده است یعنی استواءاللیل والنهار. این جزیره در نزدیکی جزیره هنگام که نام این جزیره نیز خود جزیی از هنگام و وقت در بردار قرار داشته است و جای تردید نیست که این جزیره جزیره ی قشم بوده است چه نزدیک ترین جزیره به هنگام همین جزیره ی قشم است اما آثار تمدن ایران ساسانی در ژاپون که از راه خلیج فارس به دریای چین و سپس به دریای ژاپون و شهر نارا در ژاپون رفته است داستان دلکشی است که خوب است بشنویم و به شگفتی اندر شویم چه حکایتی از تمدن و هنر و صنعت و تفکر و فلسفه و اخلاق و دین پژوهی ایرانی دارد.
در مجله بخارا شماره 39 و 40 آذر و اسفند 1383 صفحات 127 و 128 به نقل از آقای دکتر هاشم رجب زاده استاد دانشگاه اوزاکا ژاپون آمده است: «چندی پیش در سلسله برنامه های ملی سراسری تلویزیون ژاپون K.H.N از تندیس (دای بوتیسا) یعنی مجسمه بزرگ بودا در شهر نارا سخن رفته است. داای بوتسا بزرگترین مجسمه بودا در دنیا است که در شهر تاریخی (نارا) برپا است و زیارتگاه مردمان است در معبد تودا ایچی در شهر نارا. در این برنامه تلویزیونی گفته شده است که برابر تحقیقات علمی دانشگاهی «کشودارا جین یک ایرانی بوده است که در سده ششم میلادی به ژاپن آمده و این تندیس کوه پیکر را ساخته است. نتایچ تحقیق نشان می دهد که این پیکره از پایین به بالا لایه به لایه و بر روی هم در هشت طبقه ساخته شده است.
چنانکه می توان آن را دارای هشت برش افقی دید. وزن آن حدود 380 تن است و جدار آن فلزی است. قالب آن را نخست با خیزران ساخته و سپس تکه تکه فلز گداخته ریخته و کار گذاشته اند و کنار آ« را خاک ریخته و بالا رفته اند و پس از پایان کار، خاک ها را فرو ریخته و به احتمال خیرزان های درونی را هم برداشته اند. درچشمه نزدیک آنجا هم سنگ مرمری یافته اند که از نوعی سنگ مرمر است که در ژاپن یافت نمی شود و باید (کئو داراجین) آن را از کشورش همراه آورده باشد.»
ارس مرکز تمدن دنیای قدیم بوده است و نشانه هنر و صنعت و اخلاق فلسفه ایرانی در ژاپون امروز.حمزه اصفهانی نوشته است: «چون اسکندر بر بابل یعنی (ایرانشهر) غلبه یافت، چون دید که هیچ امتی را چنان دانش و علومی که ایشان دارند مسلم نیست، رشک برد و آ«چه را که توانست و در دسترس خود یافت از کتب ایشان بسوخت و سپس به کشتن موبدان و هیربدان و علماء و حکما اشارت کرد و هر چه را که از علوم آن زمان بایسته بود، به زبان یونانی نقل نمودند.»
در کتاب حدودالعالم من المشرق الی المغرب (تألیف سال 372 هجری قمری) آمده است: «... سخن از جزیره ها... دهم جزیره لافت است و اندرو شهری خرم است مر او را لافت خوانند و اندر او کشت و بذر است و نعمت بسیار و آب های خوش و از همه جهان به بازرگانی به آنجا روند و این جزیره برابر پارس است. یازدهم جزیره (ناره) است و خط استواست و در میانه آبادی جهان است. طول آن از مشرق تا مغرب نود درجه است و زیج های قدیم و رصدها و جای کواکب سیار و ثابتات بدین جزیره راست کرده اند اندر زیجها قدیم و این جزیره را استواللیل والنهار خوانند.» ابوریحان هم در کتاب ماللهند و از این جزیره نام برده است. مسعودی هم در کتاب مروج الذهب و معادن الجوهر به نقل از دینوری به مرکزیت ستاره شناسی خلیج فارس اشاره کرده است که در دنیای قدیم بمانند امروز گرینویچ لندن این جزیره و این منطقه مرکز تقویم و ستاره شناسی بوده است یعنی استواءاللیل والنهار. این جزیره در نزدیکی جزیره هنگام که نام این جزیره نیز خود جزیی از هنگام و وقت در بردار قرار داشته است و جای تردید نیست که این جزیره جزیره ی قشم بوده است چه نزدیک ترین جزیره به هنگام همین جزیره ی قشم است اما آثار تمدن ایران ساسانی در ژاپون که از راه خلیج فارس به دریای چین و سپس به دریای ژاپون و شهر نارا در ژاپون رفته است داستان دلکشی است که خوب است بشنویم و به شگفتی اندر شویم چه حکایتی از تمدن و هنر و صنعت و تفکر و فلسفه و اخلاق و دین پژوهی ایرانی دارد.
در مجله بخارا شماره 39 و 40 آذر و اسفند 1383 صفحات 127 و 128 به نقل از آقای دکتر هاشم رجب زاده استاد دانشگاه اوزاکا ژاپون آمده است: «چندی پیش در سلسله برنامه های ملی سراسری تلویزیون ژاپون K.H.N از تندیس (دای بوتیسا) یعنی مجسمه بزرگ بودا در شهر نارا سخن رفته است. داای بوتسا بزرگترین مجسمه بودا در دنیا است که در شهر تاریخی (نارا) برپا است و زیارتگاه مردمان است در معبد تودا ایچی در شهر نارا. در این برنامه تلویزیونی گفته شده است که برابر تحقیقات علمی دانشگاهی «کشودارا جین یک ایرانی بوده است که در سده ششم میلادی به ژاپن آمده و این تندیس کوه پیکر را ساخته است. نتایچ تحقیق نشان می دهد که این پیکره از پایین به بالا لایه به لایه و بر روی هم در هشت طبقه ساخته شده است. چنانکه می توان آن را دارای هشت برش افقی دید. وزن آن حدود 380 تن است و جدار آن فلزی است. قالب آن را نخست با خیزران ساخته و سپس تکه تکه فلز گداخته ریخته و کار گذاشته اند و کنار آ« را خاک ریخته و بالا رفته اند و پس از پایان کار، خاک ها را فرو ریخته و به احتمال خیرزان های درونی را هم برداشته اند. درچشمه نزدیک آنجا هم سنگ مرمری یافته اند که از نوعی سنگ مرمر است که در ژاپن یافت نمی شود و باید (کئو داراجین) آن را از کشورش همراه آورده باشد.»


سیمای خلیج فارس در منابع ادبیات عرب
 

شعر خلیج پارس از مریم

گه آرام و پاک
گه طغیانگر و عبوس
گه نرم و گرم
گه توفندهِ سخت
ای موج پُر غرور
ای سخت و استوار
ای آبهای گرم
ای همیشه پارس
ای خلیج فارس


درود باد تو را
درود
درود بر ایرانیان پاک نهاد
بر کوروش کبیر
بر داریوش و رستم رشید
درود بر آنانکه تاختند و ساختند ایران پاک
چنین گوهرانی ز ایران که ساخت؟
به کشور به آزادگی ساختند
حدودش به دنیاها تاختند
خلیجی پارس نام برافراختند
درود بر آنان که چنین ساختند
چنین یادگار بگذاشتند
و نفرین بر آنان که ویران ساختند
شکوهی چنین را
به جهل خرد از میان برداشتند


خلیج فارس خلیج ع*ر*ب نخواهد شد

توران شهریاری


خلیج فارس، خلیج ع *ر*ب نخواهد شد ............... که نام روز دل افروز، شب نخواهد شد

خلیج همره تاریخ و پیشتر از آن ............... نهاده سر چو عزیزی به دامن ایران
ز روزگار کهن، نام پارس بر آن است ............... چو پارس، پهنه دریادلان ایرانست
کتیبه ای که از آن روزگار بجاست ............... به آبراه سوئز، خور چراغ راهنماست
ز داریوش جهاندار آن کتیبه بود ............... که نام سرمدی پارس، بر خلیج سزد
به نقشه های جهان بر خلیج، این نام است ............... جز این هر آن چه بگویند، گفته ای خام است
به چشم دل بنگر بر تلاطم آبش ............... بگوش جان بشنو از خروش پهنایش
بگوید اینکه، به این شهرتم زمانه شناخت ............... جهان مرا به همین نام جاودانه شناخت
مباد آن که سیاست دسیسه آغازد ............... مرا ز ریشه دیرینه ام جدا سازد
برای باختریها است این بهین برهان ............... مرا بخواند به این نام، از آن زمان یونان
قسم به تنگه هرمز که رهگشای منست ............... که تا بروز پسین، پارس پا به پای منست
مرا به نام دگر، در زمانه کاری نیست ............... برای من بجز این نام، اعتباری نیست
چو بر سرم ز ازل، سایه ای از ایرانست ............... ز نام پارس، دل و سینه ام خروشانست
شکوه و هیمنه پارس، بر جبین منست ............... هزاره هاست که این نام راستین منست
خدا گواست بر آن استوار پیمانیم ............... که ما دو نام، بسان دو جسم و یک جانیم
خلیج و پارس، از آغاز چون دو همزادیم ............... که در سپیده تاریخ، توامان زادیم
برگرفته از کانون پژوهش های خلیج همیشه پارس

نوشته شده توسط امین در  روز پنجشنبه 9  اردی بهشت 1389 ، ساعت 21:20 .

3 نظرات:

ناشناس گفت...

http://nasrin1387.persiangig.com/image/khaneha/p_tabriz_bmoz_03_07_19.jpg

http://i6.tinypic.com/25utu6e.jpg
http://www.farhood.ir/arke_tabriz.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c7/Tabriz_Hotel_Pars.jpg/800px-Tabriz_Hotel_Pars.jpg


http://shahrdari6.com/fa/images/stories/tabriz/gajar.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/2/2e/Modern_tabriz04.jpg

http://public.bay.livefilestore.com/y1p3fH49Ow-5hvv5x4nFDU9-KEqFfzhXRFWT9sFPXiLaXcYwHl96bGKI7NAA217z_qgqxqMTkrFmLAiPV3QAVGaOA/2.JPG
http://img.club2m.com/image-6C8C_4AB69261.jpg

http://www.eachto.ir/farsi/images/stories/Borj/1.jpg

http://public.bay.livefilestore.com/y1pcVjIXqmD81qjA9lj75VYVxnlSy_nPcV8py7ONqQ6uRnrXzyu6wwZ40hv3Vx9ybX8kv9DVUToj4VpxgNh1bW6Og/2emhsed.jpg

http://www.cdho.ir/pictures/corporations/steeple/atisaz/TABRIZ.jpg

http://www.softpersia.ir/images/fdbarj39k1d4buk2qjpf.jpg
امین جان اینتها چند عکس از تبریزه اگه ممکنه به تصاویر اضافه کنید

Amin گفت...

چشم در اولین فرصت اضافم میکنم.مرسی از لطفتون. اسمتون رو ننوشتین!

مدیر وبلاگ ______________

مهدی گفت...

سلام دوست عزیز
با مطلب "آرامگاه 400 شاعر، عارف و رجال نامی" به روزم.