Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

مترو شیراز - تصاویر پیشرفت تا آخر فروردین 1389

در چند پست قبل مروری داشتیم بر بازدید خبرنگاران از پروژه متروی شیراز.اکنون تصاویر پیشرفت این پروژه را تا آخر فروردین ماه از وبسایت قطارشهری شیراز میگذارم.در پست های بعدی هم سعی میکنم شرح و معرفی کاملی از مترو شیراز داشته باشم.

  ورود دستگاه حفاری به ایستگاه نمازی

اجرای لاینینگ تونل قطعه هشت قصردشت

اجرای دیوار چینی داخلی ایستگاه مطهری

محوطه پلاتفرم ایستگاه مطهری

اجرای دیواره پرکننده تراز نهایی ایستگاه رازی

اجرای استرات بتنی سازه کراس اور  فضیلت

اجرای استرات های فلزی ایستگاه فضیلت

زیرسازی سقف کاذب ایستگاه احسان

اجرای سقف نهایی ایستگاه جانبازان

اجرای دیواره ی غربی ایستگاه جانبازان

عملیات نصب استرات ایستگاه کاوه

ایجاد سنگ نما به روش خشکه چینی در ایستگاه اول

اجرای نمای بیرونی ساختمان توقفگاه احسان

اجرای کفسازی دپوی مرکزی

ریل گذاری ایستگاه شریعتی

ریل گذاری فاز یک

اجاری هدینگ تونل های اتریشی قطعه 9

اجرای شفت شمالی ایستگاه شهید آوینی

اجرای سنگ نمای ایستگاه مرکزی

عملیات خاکبرداری استگاه نوزدهم

اجرای ورودی جنوب شرقی ایستگاه شریعتی

ثبت شده توسط امین در روز پنجشنبه ، 23 اردی بهشت 1389 ، ساعت 12:12 .

0 نظرات: