Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

4 نظرات:

زادمهرسرافراز به پارسی بزرگ ایرانی گفت...

درود...

بازمانی(ثبت)نوروزبزرگ جهانی ایرانی بزرگ پارسی بانام نامی بزرگ ایران بزرگ پارسی ،خجسته باد...

نسرین گفت...

خبر خیلی خوبی بود / ممنون
عکسای اینبار هم عالی بود و دلم خواست اونجا بودم .

علی گفت...

امین جان. اگر ما با این عکسهای شمو داخل باغ ارم را ببینیم. وگرنه حسین آقو که ما را نبرد تو باغ ارم.

ح گفت...

جشن نوروز که ابتدا قرار بود در شیراز برگزار بشه وبعد قرا شد یک روز در تهران و یک روز در شیراز برگزار بشه, نهایتا یک روز در تهران برگزار شد و تمام شد!

http://tabnak.ir/fa/pages/index.php