Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

قصر قباد ، یادگار دوران ساسانیان

نقل شده است که در زمان حمله اعراب به ایران ، تعدادی از ایرانیان برای حفظ جان ، دین و رسوم خود به نقاط کوهستانی و صعب العبور نقل مکان کردند تا از حمله اعراب در امان باشند.از جمله این مکانها ، قصرقباد در ضلع شمالی جاده شیراز - خفر هست که به مقصدی برای گروه های کوهنوردی تبدیل شده است.در آن زمان  در بالای دیواره های کوه ، سازه هایی همانند آب انبار، پله و تونل بصورت مصنوعی ایجاد شده است.این مکان هنوز هم برای بسیاری از افراد ناشناخته مانده است و تنها گروه های کوهنوردی به این مکان صعود میکنند.
در ادامه تصاویری از این منطقه که توسط گروه کوهنوردی پارسه تهیه شده است را مشاهده میکنید.
http://shiraz1401.persiangig.com/%d9%82%d8%a8%d8%a7%d8%af%200.jpg
 http://shiraz1401.persiangig.com/%d9%82%d8%a8%d8%a7%d8%af%202.jpg
http://shiraz1401.persiangig.com/%d9%82%d8%a8%d8%a7%d8%af%203.jpg
http://shiraz1401.persiangig.com/%d9%82%d8%a8%d8%a7%d8%af%204.jpg
http://shiraz1401.persiangig.com/%d9%82%d8%a8%d8%a7%d8%af%205.jpg
http://shiraz1401.persiangig.com/%d9%82%d8%a8%d8%a7%d8%af%206.jpg
http://shiraz1401.persiangig.com/%d9%82%d8%a8%d8%a7%d8%af%207.jpg
http://shiraz1401.persiangig.com/%d9%82%d8%a8%d8%a7%d8%af%208.jpg
http://shiraz1401.persiangig.com/%d9%82%d8%a8%d8%a7%d8%af%209.jpg
http://shiraz1401.persiangig.com/%d9%82%d8%a8%d8%a7%d8%af%2010.jpg
http://shiraz1401.persiangig.com/%d9%82%d8%a8%d8%a7%d8%af%2011.jpg
برگرفته از:
گروه کوهنوردی پارسه

23 بهمن 89 .

0 نظرات: