Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

افتتاح 10 کیلومتر از متروی شیراز در نیمه ی سال آینده

روح الله احمد زاده ، استاندار فارس در برنامه ی زنده بازتاب که شنبه شب از شبکه استانی فارس پخش می شد ، خبر از بهره برداری قطعی از نیمی از خط یک متروی شیراز را داد.وی که با اطمینان خاصی درباره این موضوع سخن میگفت ، با اشاره به اقدامات و مذاکرات صورت گرفته برای تهیه واگن های خط یک مترو شیراز افزود : در حال کسب مجوز و امکانات لازم برای تهیه واگن های لازم برای راه اندازی 10 کیلومتر از خط یک مترو شیراز از میدان نمازی تا میدان احسان هستیم.

*** با توجه به وضعیت 10 کیلومتر ذکر شده ، افتتاح این قسمت از خط یک مترو در صورت تامین واگن دور از ذهن نخواهد بود.

وضعیت پیشرفت طرح تا دیماه 89.


http://shirazmetro.ir/pishraft/masir%20day89.jpghttp://shirazmetro.ir/pishraft/station%20dey.jpg

26 بهمن 89 .

0 نظرات: